Hop til indhold

Studerendes viden om praktikvirksomhedernes arbejde med de FN´s 17 Verdensmål og betydning for deres valg af praktikvirksomhed og senere arbejdsgiver

EAMV har indsamlet data vha. spørgeskemaer og klimaambassadørrapporter, som bruges til at finde tendenser i besvarelserne fra de seneste 4 praktikperioder.

I 2019 var der Folketingsvalg – et valg, der blev døbt ”Klimavalget”.

Gretha Thunberg og Fridays for future engagerer tusinder af unge mennesker i kampen for en mere bæredygtig fremtid.

Men, hvordan ser det ud med vores studerende på EAMV – spiller de udvalgte Verdensmål en rolle for dem ved valg af  praktikplads og senere job?

Projektet skaber viden til gavn for Erhvervsakademi MidtVest, de studerende og det lokale erhvervsliv.

Rekruttering og Verdensmål er et forskningsprojekt med det overordnede formål at vi som EAMV opbygger viden omkring vores studerendes indstilling til FN’s 17 verdensmål og at de studerende opbygger kompetencer til at observere og agere ift virksomhedernes tilgang til de 4 udvalgte Verdensmål. Projektet baseres på en kvantitativ undersøgelse og en række kvalitative interviews med studerende og virksomheder, som danner baggrund for en samling af anbefalinger.

Den indsamlede viden samt analysen heraf vil dels indgå i undervisningen og samtidig være en del af materialet til workshops og webinarer/seminarer, der afholdes i projektets sidste fase. Målgruppen for de kommende workshops og webinarer/seminarer er vores studerende og virksomheder i det midt- og vestjyske.

Vi har på den baggrund formuleret nedenstående forskningsspørgsmål:

EAMV har udvalgt 4 af de 17 Verdensmål. Det drejer sig om mål 4, 8, 12 og 13.

I hvor høj grad spiller virksomhedernes engagement i disse 4 FN´s Verdensmål en rolle, når vores studerende vælger praktikplads og senere arbejdsgiver?

Vælg et tema eller søg efter projekter