Storytelling on social media – a casestudy of four rural tourism companies

Nærværende projekt undersøger, hvordan man skaber historier og vækker opmærksomhed på de sociale medier.

Multimediedesignuddannelsen er i forandring. De fire fag kommunikation, interaktion, design og virksomhed er forsvundet og erstattet af fire nationale fagelementer: design og programmering af digitale brugergrænseflader 1 og 2, samt design og programmering af digitalt indhold 1 og 2.
I design og programmering af digitalt indhold, content creation, er der fokus på tekst, billeder, foto, grafik, video og lydindhold med opslag versioneret til forskellige platforme, særligt sociale medier.

Content marketing fylder mere og mere på sociale medier, og især storytelling eller narrativer fylder meget i kampen om opmærksomhed. Det er ofte ’trial end error’ i forhold til, hvad der virker; man lægger et opslag op og ser på reaktionen, hvorefter man tilpasser de næste opslag. Man kan også benytte en strategi, hvor man sender to forskellige opslag ud til en mindre gruppe, så man kan vælge det, der performer bedst; den såkaldte AB test.

Med andre ord synes det svært på forhånd at sige, hvad der virker. Vi vil gerne undersøge helt konkret, hvilke historier, der performer bedst på mindre virksomheders sociale medier. Vi har valgt turistbranchen, da det er en af de brancher i vores område, der er udfordret på historiefortælling på sociale medier. Vi ønsker at generere viden, og gerne om muligt udlede anbefalinger om, best practise til virksomhederne. Endvidere vil vi ud fra empirien og resultaterne fra undersøgelsen skabe undervisningsmateriale i emnet ’content’, der ligger tæt op af, hvad der virker i praksis.

Vi vil se på fire virksomheders sociale medier over tre måneder op til og i højsæsonen. Her udvælger vi de ti opslag, der performer bedst i forhold til interaktion, kommentarer, delinger og visninger. Herefter vil vi analysere de bedste opslag og udlede fælles træk. Dem vil vi holde op mod traditionelle fortællermodeller og nyere digitale fortællermodeller.

Vælg et tema eller søg efter projekter