Hop til indhold

Social Money – en undersøgelse af kreativitet som en ny social valuta

I projektet undersøges, hvordan en ny social valuta kan være med til at fremme kreativitet og kreativ tænkning.

I projektet undersøges, hvordan kreativitet kan anvendes som en ny social valuta (‘Social Money’). 

Undersøgelsen starter med at afsøge de artikler om sociale valutaer, der har været publiceret i internationalt anerkendte tidsskrifter. Dernæst gennemføres søgestrategien ved at afsøge litteraturen om sociale valutaer og kreativitet. 

Endelig benyttes generativ kunstig intelligens (GenAI) ved at tilpasse en GPT, der er skræddersyet til projektet. ChatGPT bruges både til litteratursøgning og som sparringspartner. 

Som litteratursøgning har den allerede vist sit værd ved at henvise til de to artikler ’Creativity as the new social currency’ (World Economic Forum, 2015) og ’Why Creativity is Our Most Valuable Form of Currency’ (Lawrence R. Samuel, Ph.D., 2021). Som sparringspartner har ChatGPT vist sig værdifuld ved at forklare begrebet sociale valutaer på følgende måde: 

”Social Money er et begreb, der sammenfletter økonomi, sociale interaktioner og digital teknologi. Det repræsenterer en form for valuta eller værdi, der skabes, distribueres og administreres inden for en specifik kontekst eller fællesskab. Idéen om SoMo er forankret i troen på, at sociale forbindelser og interaktioner kan kvantificeres og udnytte som en form for økonomisk værdi.” 

I rapporten ’Future of Jobs Report 2023’ (World Economic Forum, 2023), fremhæves kreativ tænkning som en af de vigtigste færdigheder, som medarbejdere kan have nu og i fremtiden. Det undersøges derfor, hvordan kreativitet kan anvendes som en ny social valuta til fremme kreativitet og kreativ tænkning. 

 

  • Det overordnede forskningsspørgsmål er, hvordan kreativitet kan anvendes som en ny social valuta? 
  • 1. undersøgelsesspørgsmål: Hvilke af de tre grundlæggende egenskaber ved penge egner kreativitet sig bedst til som en ny social valuta? 
  • 2. undersøgelsesspørgsmål: Hvordan kan kreativitet anvendes som en ny social valuta til at fremme kreativitet? 
  • 3. undersøgelsesspørgsmål: Hvordan kan kreativitet anvendes som en ny social valuta til at fremme kreativ tænkning? 

Vælg et tema eller søg efter projekter