Hop til indhold

Skab jer online

I projektet undersøges det, hvordan undervisere kan designe læringsaktiviteter, der skaber sociale fællesskaber mellem studerende i et online uddannelsesforløb

I projektet undersøges det, hvordan undervisere kan designe læringsaktiviteter, der skaber sociale fællesskaber mellem studerende i et online uddannelsesforløb.

Undervisningssektoren har ligesom alle andre sektorer siden 2020, oplevet markante forandringer, grundet den verdensomspændende pandemi – Corona. To år med pandemi har forandret vores arbejde, sociale liv og fritidsaktiviteter. Meget af undervisningen er i dag omlagt til online-undervisning, lige fra folkeskolen til videregående uddannelser på fuldtids- og deltidsområdet (VEU).

I kølvandet på de belastende sundhedsforhold har den nye undervisningssituation også skabt nogle positive tendenser, f.eks. at man kan afholde undervisning og møder, som man i princippet teknisk også udmærket kunne have gjort brug af før Corona (Foldgast, 2020).

I den sammenhæng er der også mindre positive tendenser, som der stadig savnes konstruktive løsninger på. Disse omfattende ændringer har fra et underviser-perspektiv medført nogle helt nye praksisser samt nye didaktiske overvejelser i forbindelse med planlægning, gennemførelse og evaluering af forløb med online-undervisning, hvilket oplagt har betydning for den studerendes læring.

Der er et stort potentiale i at forbedre den måde, som vi bedriver online-undervisning på, så denne undervisning ikke ’blot’ bliver en overførelse af den fysiske undervisning til et online miljø. Der er behov for ny viden om, hvordan man skaber gode sociale online fællesskaber og herunder læringsaktiviteter mellem de studerende, og samtidig gør undervisningen mere nærværende.

Således er projektets ambition at bidrage til at finde løsninger på, hvordan undervisere kan designe engagerende læringsaktiviteter, som skaber sociale fællesskaber; dels mellem de studerende og dels mellem de studerende og underviseren i et online uddannelsesforløb. Hensigten er således, at der i sidste ende opnås det optimale læringsudbytte af onlineundervisningen.

Vælg et tema eller søg efter projekter