Robotteknologi, automatisering og digitalisering (RAD) – Opstilling og afprøvning af teknologier

Processer, der omfatter RAD-teknologier, vil komme til at overtage mange af de processer, der tidligere har været manuelle

Projektet tager afsæt i et behov fra virksomheder om at få afprøvet RAD-teknologier og derved genereret viden om værdien af disse ift. den samme proces udført manuelt. 

Det vi står med i hænderne når projektet er færdigt, er en effektmåling af flere RAD-teknologier. Vi vil se på tidsforbrug, kompetencebehov, træningselementer og datagenerering. Til hver teknologi forventer vi at tilknytte en interessent og evt. en leverandør. I projektets første fase vil vi undersøge cobots (robotarme) til analyser i laboratoriet, og herunder også benytte billedgenkendelse kombineret med machine learning. I projektets anden fase vil vi undersøge brugen af droner til udendørs prøvetagning og måling med fokus på vandmiljøet. Afhængig af erfaringerne fra første fase vil vi evt. inddrage flere RAD-teknologier og justere aktiviteterne. 

Vi vil i træningssammenhænge inddrage VR- og/eller AR-briller for at vurdere mulighederne inden for dette område 

Projektet forventes gennemført over 2 år.  

Vores projekthub, der består af frivillige studerende og 1-2 undervisere, skal stå for afprøvning af nye metoder. Vi forventer at dele viden med virksomheder i vores netværk samt inddrage visse elementer i undervisningen.  

Vælg et tema eller søg efter projekter