INDOPED

Projektet vil øge undervisningskapaciteten blandt indonesiske undervisere, så de videregående uddannelsesinstitutioner får samme niveau som de europæiske.

Erhvervsakademi Aarhus skal i dette projekt samarbejde med fire europæiske universiteter om at højne undervisningskvaliteten hos fem deltagende indonesiske universitetspartnere. Projektet kaldes ’INDOPED – Modernizing Indonesian Higher Education with Tested European Pedagogical Practices’.

Formålet med projektet er, at hjælpe de indonesiske universiteter med at finde deres vej til en innovativ pædagogisk tilgang. Dette sker på baggrund af de forskellige metoder, som de europæiske partnere har introduceret og undervist dem i.

Pilotforsøg i Indonesien

Projektet vil blandt andet arbejde med, hvordan underviserens rolle kan ændres til mentor eller facilitator for læring. Hovedaktiviteterne i projektet omfatter test og integrering af europæiske pædagogiske tilgange og praksis via pilotforsøg, hvor de indonesiske partnere trænes i europæiske principper, hvorefter de testes lokalt, under vejledning af de europæiske mentorer. Målet er at udbrede den opnåede erfaring med pilotforsøgene til andre indonesiske universiteter.

Modernisering af pædagogisk praksis

På nuværende tidspunkt er der en række udfordringer i forbindelse med de videregående uddannelser i Indonesien, og der er et behov for at modernisere den indonesiske pædagogiske praksis, for at den kan leve op til kravene i et begyndende industrialiseret samfund, som landet er. Undervisningen på de fleste indonesiske universiteter er stadig meget lærercentreret og baseret på klasseundervisning. De indonesiske studerende har meget begrænset kontakt med virksomheder under deres studie, hvilket også vil være et indsatsområde i projektet.

Erasmus+

Projektet er et Erasmus+ Capacity Building in the field of higher education og er finansieret af Den Europæiske Union.

Vælg et tema eller søg efter projekter