INDOPED

Projekttitel INDOPED
Projekttype Innovationsprojekter
Frascati Nej
Tema Business | Innovation | Undervisning
Teaser Projektet vil øge undervisningskapaciteten blandt indonesiske undervisere, så de videregående uddannelsesinstitutioner får samme niveau som de europæiske.
Status Afsluttet
Ejer  
- Akademi Erhvervsakademi Aarhus (EAAA)
- Kontaktperson


Nat./Int. Internationalt
Projektperiode 01. juni 2015 - 01. juni 2018
Projektbeskrivelse  
- Projektresumé

Erhvervsakademi Aarhus skal i dette projekt samarbejde med fire europæiske universiteter om at højne undervisningskvaliteten hos fem deltagende indonesiske universitetspartnere. Projektet kaldes ’INDOPED – Modernizing Indonesian Higher Education with Tested European Pedagogical Practices’.

Formålet med projektet er, at hjælpe de indonesiske universiteter med at finde deres vej til en innovativ pædagogisk tilgang. Dette sker på baggrund af de forskellige metoder, som de europæiske partnere har introduceret og undervist dem i.

Pilotforsøg i Indonesien

Projektet vil blandt andet arbejde med, hvordan underviserens rolle kan ændres til mentor eller facilitator for læring. Hovedaktiviteterne i projektet omfatter test og integrering af europæiske pædagogiske tilgange og praksis via pilotforsøg, hvor de indonesiske partnere trænes i europæiske principper, hvorefter de testes lokalt, under vejledning af de europæiske mentorer. Målet er at udbrede den opnåede erfaring med pilotforsøgene til andre indonesiske universiteter.

Modernisering af pædagogisk praksis

På nuværende tidspunkt er der en række udfordringer i forbindelse med de videregående uddannelser i Indonesien, og der er et behov for at modernisere den indonesiske pædagogiske praksis, for at den kan leve op til kravene i et begyndende industrialiseret samfund, som landet er. Undervisningen på de fleste indonesiske universiteter er stadig meget lærercentreret og baseret på klasseundervisning. De indonesiske studerende har meget begrænset kontakt med virksomheder under deres studie, hvilket også vil være et indsatsområde i projektet.

Erasmus+

Projektet er et Erasmus+ Capacity Building in the field of higher education og er finansieret af Den Europæiske Union.

- Baggrund og formål

Projektets baggrund og udgangspunkt er Indonesien, og det skyldes blandt andet, at Indonesien har en hurtigt voksende økonomi. Undervisningen på de indonesiske universiteter og højere læreanstalter er stadig præget af ”classroom teaching – teacher centred approach”. Underviserne referer i udstrakt grad til teori og lærebøger og ikke praksis, og de studerende har stort set ingen kontakt med virksomheder i løbet af studietiden. Universiteterne i Indonesien har generelt en manglende kontakt og føling med de virkelige og praksisnære behov i industri- og virksomhedskontekst. De studerende bliver kun i beskedent omfang introduceret til sammenhængene mellem de forskellige fagdiscipliner og de forventninger, virksomhederne eksempelvis har til dimittenderne fra universiteterne.

Formålet med projektet er derfor at øge undervisningskapaciteten blandt indonesiske undervisere, så de videregående uddannelsesinstitutioner får samme niveau som de europæiske universitetspartnere. Erhvervsakademi Aarhus skal i dette projekt samarbejde med fire europæiske universiteter om at højne undervisningskvaliteten hos fem deltagende indonesiske universitetspartnere. Projektets formål er således at hjælpe de indonesiske universiteter med at finde deres vej til en innovativ pædagogisk tilgang. Dette sker på baggrund af de forskellige metoder, som de europæiske partnere har introduceret og undervist dem i.

- Aktiviteter og handling

Projektaktiviteterne består af syv work packages (WP) samt en række konkrete pilotforsøg.

 • WP1: Introduction and instructive training of the practices
 • WP2: Piloting of the practices
 • WP3: Evaluation of the practices
 • WP4: Quality assurance
 • WP5: Dissemination
 • WP6: Exploitation of piloted practices
 • WP7: Management

Hver af de europæiske partnere medbringer udvalgte pædagogiske metoder og principper, som anvendes på de enkelte uddannelsesinstitutioner for at øge de studerendes færdigheder, kompetencer og mindset inden for innovation.

- Projektets Metode

Projektet vil blandt andet arbejde med, hvordan underviserens rolle kan ændres til mentor eller facilitator for læring. Hovedaktiviteterne i projektet omfatter test og integrering af europæiske pædagogiske tilgange og praksis via pilotforsøg, hvor de indonesiske partnere trænes i europæiske principper, hvorefter de testes lokalt under vejledning af de europæiske mentorer. Målet er at udbrede den opnåede erfaring med pilotforsøgene til andre indonesiske universiteter.

Implementeringsplanen er således:

 1. Introduction of INDOPED Project
 2. Method Selection
 3. Coaching
 4. Activity Design & Piloting
 5. Implementation
 6. Monitoring and Evaluation
 7. Report and Dissemination
- Projektets Forventede Resultater

For de enkelte deltagende indonesiske universiteter forventes resultaterne af projektet at blive flere nationale akkrediteringer, flere nye studerende samt forbedrede nationale universitetsrangeringer.

Det forventede resultat er ligeledes en stor pædagogisk og didaktisk udvikling på undervisersiden hos de indonesiske partnere i projektet, såvel som deres studerende får øget deres innovative kompetencer og dermed større evne til at indgå og bidrage til det indonesiske arbejdsmarked. Desuden forventes resultatet af projektet også at blive en øget udveksling af studerende og undervisere mellem Indonesien og EU.

- Projektets Forventede Effekt

Projektet forventes at øge værdi til det indonesiske uddannelsessystem ved at opdatere og modernisere den pædagogiske platform og tilgang samt introducere underviserne til at udvide og uddybe deres egen pædagogiske praksis og læringsmateriale. Herved bliver der større overensstemmelse med de krav og forventninger, der stilles fra virksomheder og industri i Indonesien.

Effekten af projektet forventes også at være en introduktion til forskellige pædagogiske metoder, især en tværfaglig pædagogisk approach for at forberede de studerende til de udfordringer, de vil møde på det indonesiske arbejdsmarked.

Samtidigt forventes et øget samarbejde på tværs af fakulteter og universiteter i Indonesien, hvilket er sjældent forekommende på nuværende tidspunkt.

Tags indonesien | læring | pædagogik | undervisning
Deltagere  
- Studerende
- Medarbejdere INDOPED

- Virksomhedsrepræsentanter
- Andre
Partnere Turku University of Applied Sciences, Finland | Inholland University of Applied Sciences, Holland | University of Gdańsk, Polen | University of Seville, Spanien | BINUS University | Syiah Kuala University | Syarif Hidayatullah State Islamic University Jakarta | Widya Mandala Catholic University Surabaya | Yogyakarta State University | Southeast Asian Ministers of Education Organization Regional | Open Learning Centre
Finansiering  
- Intern
- Ekstern 100% | EU kilder | Erasmus+ Higher Education - International Capacity Building
Resultat
Evaluering
Formidlingsform  
- Resultatets formidling

Projektets resultater formidles gennem forskellige hjemmesider, nyhedsbreve og artikler.

- Resultaternes værdi
- Målgruppen Målgruppen er primært studerende og undervisere fra de deltagende indonesiske universiteter, og på længere sigt inkluderer det også studerende og undervisere fra øvrige universiteter i Indonesien.
- Publikationer Anden artikel
Website/blog
Website/blog
Andet (venligst beskriv)
Rapport
Video, streaming
Anden artikel