LAUNCH Nordic

En regionalt forankret, men globalt orienteret, platform med fokus på at accelerere innovationer inden for bæredygtige materialer og produktion

Nordiske grønne innovatører

LAUNCH er en global innovationsplatform, som på tværs af værdikæden accelererer innovatører og anvendelsen af bæredygtige materialer. En projektgruppe bestående af Leaderlab, Københavns Erhvervsakademi (KEA), Danish Fashion Institute og Dansk Design Center tog i 2014 initiativet til at etablere LAUNCH Nordic og dermed skabe en nordiske region i den globale LAUNCH platform. KEA har fungeret som operating partner fra 2014-2016.

LAUNCH Nordics kerneydelse er at bringe udvalgte grønne innovatører med radikale bæredygtige løsninger gennem en struktureret innovationsproces bygget op omkring internationalt samarbejde, som giver et global vækstpotentiale for innovatørerne og deres virksomheder, hvor målet er at give dem de bedst mulige vækstbetingelser. Herved skalerer vi de nye grønne løsninger og forretningsmodeller, der direkte adresserer de barrierer i værdikæden, der i dag forhindrer reel bæredygtig omstilling indenfor design, produktion og distribution af materialer.

Globalt og lokalt partnerskab

LAUNCH Nordic er et selvstændigt nordisk samarbejde, med base og omdrejningspunkt i København, med private partnere som IKEA Group, Novozymes, Kvadrat, samt offentlige partnere som Undenrigsministeriet/3GF, Miljøministeriet, Københavns Kommune, Region Skåne og Erhvervsstyrelsen. LAUNCH Nordic er baseret på et stærkt partnerskab med det globale moder-initiativ LAUNCH, stiftet af NIKE, NASA, The U.S. Department of State og The U.S. Agency for International Development (USAID).

Projektet kører i en række af et-års cyklusser, der hvert år har fokus på et specifikt tema og udfordring; i 2014 var temaet således ”Textiles” og i 2015 var det ”Materials”.

De 2 første år blev financieret gennem Fonden for Grøn Omstilling.

Vælg et tema eller søg efter projekter