Hop til indhold

Kvalificeret arbejdskraft til produktionsvirksomheder

Mere praksisorienteret undervisning på vidergående uddannelser giver bedre medarbejdere

Region Sjælland ønsker at øge tilgængeligheden af den rette og kompetente arbejdsstyrke til virksomhederne herunder udbuddet af kvalificeret arbejdskraft regionalt.

”Kvalificeret arbejdskraft til produktionsvirksomheder i Region Sjælland” (KAP) er en del af Region Sjællands regionale Vækst- og Udviklingsstrategi, Kompetenceparat 2020. Det skal bidrage til en stærkere sammenhæng mellem uddannelse, kompetence, beskæftigelse og virksomhedernes behov.

Der skal som led i projektet etableres nye uddannelsessamarbejder mellem virksomheder og uddannelsesinstitutioner i Region Sjælland med deraf følgende øget tilgængelighed af kvalificeret arbejdskraft fra henholdsvis Erhvervsakademi Sjælland, University College Sjælland og Roskilde Universitet. På den baggrund er det målsætningen, at andelen af medarbejdere med en videregående uddannelse, der ansættes i Region Sjællands virksomheder, vil stige.

Vælg et tema eller søg efter projekter