Kvalificeret arbejdskraft til produktionsvirksomheder

Projekttitel Kvalificeret arbejdskraft til produktionsvirksomheder
Projekttype Anvendt forskning og udvikling
Frascati Ja
Tema Teknik
Teaser Mere praksisorienteret undervisning på vidergående uddannelser giver bedre medarbejdere
Status Afsluttet
Ejer  
- Anden Biopeople, Innovationsnetværk for Biosundhed
- Kontaktperson Solveig Jensen
Projektleder
soje@easj.dk
50762769
Nat./Int. Nationalt
Projektperiode 03. januar 2015 - 31. oktober 2017
Projektbeskrivelse  
- Projektresumé

Region Sjælland ønsker at øge tilgængeligheden af den rette og kompetente arbejdsstyrke til virksomhederne herunder udbuddet af kvalificeret arbejdskraft regionalt.

”Kvalificeret arbejdskraft til produktionsvirksomheder i Region Sjælland” (KAP) er en del af Region Sjællands regionale Vækst- og Udviklingsstrategi, Kompetenceparat 2020. Det skal bidrage til en stærkere sammenhæng mellem uddannelse, kompetence, beskæftigelse og virksomhedernes behov.

Der skal som led i projektet etableres nye uddannelsessamarbejder mellem virksomheder og uddannelsesinstitutioner i Region Sjælland med deraf følgende øget tilgængelighed af kvalificeret arbejdskraft fra henholdsvis Erhvervsakademi Sjælland, University College Sjælland og Roskilde Universitet. På den baggrund er det målsætningen, at andelen af medarbejdere med en videregående uddannelse, der ansættes i Region Sjællands virksomheder, vil stige.

- Baggrund og formål

REGION SJÆLLAND bidrager væsentligt til DANMARKS erhvervsmæssige styrkeposition inden for produktion af farmaceutiske- og bioteknologiske produkter, bioenergi og enzymer/fødevareingredienser. Erhvervsområdet har stort potentiale for fortsat vækst i beskæftigelse og dermed bidrage til en sund økonomisk vækst og jobskabelse i regionen.

UDFORDRINGEN er tilgængelighed af den rette og kompetente arbejdsstyrke til virksomhederne herunder udbuddet af kvalificeret arbejdskraft regionalt og lokal erhvervsgearing af uddannelsestilbud.

PROJEKTET vil udvikle, gennemføre og synliggøre praksis-rettede uddannelsesinitiativer og etablere nye samarbejder mellem regionens uddannelsesinstitutioner og virksomheder. Projektet vil endvidere bidrage til at sikre tilgængeligheden af medarbejdere med en videregående uddannelse samt sikre et klyngeperspektiv på dette.

PROJEKTET ses i sammenhæng med den regionale Vækst- og Udviklingsstrategi for Region Sjælland ved at projektet bidrager til en stærkere sammenhæng mellem uddannelse, kompetence, beskæftigelse og virksomhedernes behov, og projektet vil sætte nye standarder for uddannelsesforløb i regionen, som industrien efterspørger.

- Aktiviteter og handling

Projektet er opdelt i 6 arbejdspakker, hvor uddannelsesinstitutionerne er tovholdere på fire af dem, mens alle parter er deltagere på tværs i arbejdspakkerne. Institutionerne sikrer, at de relevante uddannelser indgår i projektet, og samarbejder med virksomhederne om initiativer såsom forlagt undervisning i form af praktikpladser, virksomhedsbesøg, konferencer, camps, workshops mv. for de studerende samt etableringen af et relevant gæstelærerkorps til gavn for alle institutionerne. Derudover genererer institutionerne data vedrørende projektet og udarbejdelse af en hvidbog, der skal publiceres ved projektets afslutning.

- Projektets Metode
Der skal som led i projektet etableres nye uddannelsessamarbejder mellem virksomheder og uddannelsesinstitutioner i Region Sjælland med deraf følgende øget tilgængelighed af kvalificeret arbejdskraft fra henholdsvis Erhvervsakademi Sjælland, University College Sjælland og Roskilde Universitet.
På den baggrund er det målsætningen, at andelen af medarbejdere med en videregående uddannelse, der ansættes i Region Sjællands virksomheder, vil stige.
- Projektets Forventede Resultater
- Projektets Forventede Effekt
Tags Arbejdskraft | beskæftigelse | jobskabelse | kompetencer | Praksisorienteret | Produktionsvirksomheder | uddannelse | uddannelsessamarbejder | undervisning | vækst | virksomheder
Deltagere  
- Studerende Zealand - Sjællands Erhvervsakademi
  • - International handel og markedsføring, Næstved (1)
  • - Innovation og entrepreneurship (16)
  • - Produktionsteknolog (13)
  • - (150)
- Medarbejdere
- Virksomhedsrepræsentanter The Whole CompanyLars Uglebjerg
- Andre
Partnere Novo Nordisk A/S | Biopeople, Innovationsnetværk for Biosundhed | UCSJ | Roskilde Universitet | Statoil Refining Denmark
Finansiering  
- Intern 50%
- Ekstern 50% | Danske offentlige kilder | Regioner og kommuner (herunder regionale fonde)
Resultat

Målsætningen er at andelen af medarbejdere med en videregående uddannelse, der ansættes i Region Sjællands virksomheder vil stige.

Projektspecifikke effekter 0-2 år efter projektafslutning:

Nye samarbejdsfora og tættere bånd er etableret mellem uddannelsesinstitutionerne og virksomhederne i regionen, hvilket giver mulighed for fælles fremtidige løsninger til gavn for vækst og jobskabelse i regionen. En konkret effekt er en konkret køreplan for regionens virksomheder for at få studerende i praktikforløb og evt. ansættelsestiming af nyuddannede. Effekten kan måles på antallet af gæstelærer fra virksomheder og antallet af forlægning af undervisning. Effekten kan desuden måles på sammenhængen mellem praktikpladser og nyansættelser i virksomhederne samt flere praksisrettede enkeltaktiviteter.

Evaluering
Formidlingsform  
- Resultatets formidling
- Resultaternes værdi
- Målgruppen
- Vidensprodukter Konferenceoplæg
Rapport
Rapport
Rapport
Website/blog