Informationskompetencer, der giver mening for mig! De studerende på KEA, som medproducenter af meningsfulde læringsobjekter indenfor informationskompetencer

De studerende på KEA, som medproducenter af meningsfulde læringsobjekter indenfor informationskompetencer

Projektet vil gennem samskabelse udvikle et digitalt læringsobjekt til studerende på KEA, omhandlende vurdering af kilder og kildekritik.

Vælg et tema eller søg efter projekter