Indeklimatest på klimastyret bygning ved Humber, School of Applied Technology , Canada

Udvikling af undervisningsmetoder der styrker rådgiveres viden og forståelse for energiforbrug og indeklima i bygninger.

 

Humber har bygget en klimastyret dome, hvori der er bygget en testbygning, hvorpå det er muligt at teste bygningens klimaskærm, tekniske installationer og indeklima i forhold til klima. Faciliteterne bruges i høj grad i undervisningen af studerende samt i udviklingsprojekter i samarbejde med virksomheder. Bygningen giver mulighed for direkte at afprøve senarier under forskellige klimaforhold og lave direkte målinger på indeklima og energiforbrug.

Lignende testbygning findes ikke i Danmark og ved at få en indsigt i, hvorledes test på bygningen gennemføres, hvorledes testresultater omsættes til praksis kan dette formidles videre til studerende og konsulenter inden for energirådgivning og energioptimering af bygninger i Danmark.

På uddannelsen ”Sustainable Energy and Building Technology” ved Humber udgør praktiske øvelser 50% af undervisningen. Indsigten i praktiske øvelser ved Humber kan danne praksis for registrering og vurdering af en bygnings ydeevne under danske forhold ved dels at undervise studerende ved Erhvervsakademi Dania, dels ved at udbrede metoder til brancheorganisationer og erhvervskurser.

Viden og erfaringerne fra Humber skal medvirke til at Erhvervsakademi Dania i samarbejde med virksomheder, studerende og fonde kan udvikle forsøgsfaciliteter som gør det muligt at lave fysiske målinger på en klimastyret bygning samt udvikle praktiske metoder til bygningsregistrering.

Formålet med projektet er at anvende canadiske forskning og udvikling af testmetoder på bygninger i dansk kontekst for at øge forståelsen af energieffektiviseringers påvirkning af indeklimaet i bygninger.

Målet er desuden at skabe grundlag for etablering af forsøgsrammer ved Erhvervsakademi Dania som muliggør udvikling af testmetoder på klimastyret bygning gennem etablering af partnerskaber og inddragelse af studerende i processen.

Vælg et tema eller søg efter projekter