Hop til indhold

Immersive Design, Technologies & Experiences

Undersøgelse af tilgange til at erhverve ny viden og konkrete erfaringer inden for de tre fokusområder; immersive design, teknologier og oplevelser

Vi oplever i disse år stigende konvergens mellem medier, men også mellem den fysiske og den digitale verden. Rumligt baserede ’virkeligheder’ og teknologier indenfor Extended Reality(XR)-spektret som: Augmented Reality(AR), Virtual Reality(VR) og Mixed Reality(MR) er hastigt voksende områder indenfor design og oplevelser i en lang række erhverv – og dermed har øget indvirkning på virksomhedernes forretningsmodeller, indtjening og prioriteter. Uddannelsesinstitutioner og virksomheder har behov for opkvalificering og viden på området, så man kan imødekomme den stigende kundeefterspørgsel på immersive produkter og oplevelser indenfor Extended Reality.  

Dette projekt skal medvirke til at fylde det vidensgap gennem konkrete undersøgelsesnedslag i den immersive designproces og design, 3D og VR-teknologier samt immersive brugeroplevelser.  

 

Forstudiet (med samme navn) i F20 afdækkede et videns- og kompetencegap på området på Cphbusiness og blandt aftagervirksomheder i et marked, hvor efterspørgslen på området er i voldsom stigning. I et videreført reelt FOU-projekt vil vi derfor gå i dybden med undersøgelser indenfor de tre fokusområder: Immersive design, teknologier & oplevelser gennem et casestudie, der undersøger kunstprojektet, ’The Conference of the Birds’, i form af to cases: 

  • Case 1: en MR performance med premiere i 2021 i Acusticum, Piteå, Sverige  
  • Case 2: en VR-oplevelse i 2021/22 

 

Parallelt og i samspil med de to cases undersøger og sammenligner FoU-projektet specifikke områder i designprocessen (digitalt 4D samarbejdsværktøj) og designet (rumligt design og interface) samt publikumsoplevelser i de to cases med. På det teknologiske område undersøges og udvikles softwaret til casens samarbejdsværktøj samt VR-oplevelsen. Formålet med FoU-projektet er således: 

  • at skabe viden indenfor immersive design (herunder designproces og rumlige interfaces og oplevelsesrum), brugeroplevelsen af immersive produkter, samt de anvendte teknologier, gennem indsamling og efterfølgende analyse af empirisk materiale fra de to cases 
  • at erhverve praktiske erfaringer på de tre områder gennem konkret hands-on arbejde, der bl.a. består i  
  • at udvikle og skabe immersive XR-oplevelser samt software til understøttelse af immersive samarbejdsprocesser 
  • at videregive viden til virksomheder indenfor oplevelsesøkonomien, der kan bidrage til at styrke industriens/erhvervets konkurrencemæssige situation. Herudover vil den videreformidlede viden fra projektet, komme undervisere, forskere og studerende på Cphbusiness og øvrige uddannelsesinstitutioner til gavn 

 

Projektet udfoldes i samarbejde mellem Cphbusiness – herunder i løbende samspil med Holodeck-projektet – Luleå University of Technology, case-projektets medvirkende samt tech- og kulturvirksomheder med involvering af studerende, adjunkter og lektorer fra Cphbusiness. Innotech Space’s Medialab vil være den lokale ramme for eksperimenter, undersøgelser og workshops. 

Vælg et tema eller søg efter projekter