Hvad er argumenterne for at digitalisere uddannelse?

En analyse af argumenter for digitalisering af uddannelse, til udvikling af teknologifilosofiske designmetoder

Ph.d.-projektet er et forsøg på at etablere kriterier for teknologivurdering (f.eks. af læringsteknologier og digitale læremidler), på baggrund af konkrete, problematiske, erfaringer med undervisning i digitale medier. Formålet med projektet er at skabe overblik og klarhed over vores anvendelse af digitale læringsteknologier, at dyrke en dybere og mere analytisk omgang med vores teknologiske virkelighed, og endelig at omsætte denne til en didaktik der kan gøre studerende stærke i udvikling af digitale teknologier.

Projektet består af tre dele:

  • En dokumentanalyse af argumenter for digitalisering i danske og internationale policy papers , i perioden 1985-2015. I korpusset af dokumenter kortlægges argumenter, belæg, vidensgrundlag og den historiske udvikling af hovedtemaerne i dokumenterne.
  • Den anden del består af en analyse af en teknologifilosofisk analyse af potentialebegrebet i samme dokumenter.
  • Tredje del er formuleringen af en teknologifilosofisk didaktik, til brug i praksisrettet undervisning.

Vælg et tema eller søg efter projekter