Haderslevs kernefortælling

Hvad gør Haderslev til Haderslev? En undersøgelse af storytelling og kernefortælling om den sønderjyske kommune

Hvad gør Haderslev til Haderslev? Nogenlunde så enkelt – og så komplekst – er spørgsmålet, som danner rammen for dette forskningsprojekt. Ved brug af mixed methods research afsøger vi, hvilke historier og værdier der findes blandt hadersleverne, og om en eller flere af disse kan siges at være mere kendetegnende for kommunens identitet end andre. Findes der måske én særlig kernefortælling, som kan samle kommunens historier og beboere indadtil – og som med den rette eksponering kan styrke kommunens image udadtil?

Projektet er et forskningsprojekt baseret på kvalitative interviews og et fokusgruppemøde efterfulgt af en kvantitativ spørgeskemaundersøgelse blandt en stikprøve bestående af 250 haderslevere. Mens de kvalitative undersøgelser giver mulighed for udfoldelse af historier og værdier, tjener den kvantitative undersøgelse til at afprøve disse på et bredere udvalg af lokalbefolkningen. På baggrund af undersøgelserne vil vi forsøge at identificere, hvilke værdier der er mest grundfæstet blandt beboerne i Haderslev Kommune – samt om der eventuelt kan findes én kernefortælling, som i særlig grad kan siges at samle dem.

Vælg et tema eller søg efter projekter