Vi ses på skærmen

På Erhvervsakademi Aarhus er der i efteråret 2020 gennemført en kvalitativ afdækning af, hvordan de studerende har oplevet online undervisning i 2020

Om projektet:

Nedlukningen i 2020 har givet undervisere erfaring i at afvikle deres undervisning online. Evalueringer på tværs af uddannelsesområdet i Danmark viser dog, at der resterer en række udfordringer, som rækker videre end den rent praktiske afvikling af undervisningen. Dette gælder også for Erhvervsakademi Aarhus.

Projektet skaber et indblik i den aktuelle praksis for akademiets online undervisning ved at afdække de studerendes perspektiver på den online undervisning, de har modtaget. De studerendes erfaringer og perspektiver analyseres og omsættes til konkrete anbefalinger.

Formålet er på kort sigt at pege undervisere og uddannelsesledelser i retning af velbegrundede indsatser til videre udviklingsarbejde og implementering. På længere sigt tænkes projektet at bidrage til en fremtidig praksis for online undervisning på videregående uddannelser i Danmark.

Vælg et tema eller søg efter projekter