Hop til indhold

Employability: Efterspurgte personlige- og karrierekompetencer hos aftagervirksomheder af dimittender på markedsførings- og handelsøkonom fra erhvervsakademi Dania

Forskning viser, at efterspurgte personlige kompetencer ikke er entydige. Vi er nysgerrige på, om dette også er tilfældet for vores aftagervirksomheder.

Dette projekt tager udgangspunkt i forskningsprojektet ”Employability fra dag et! – Hvad er det, og hvordan kan du arbejde med det?”, som i 2020 blev publiceret af Erhvervsakademi Aarhus. Ud fra en kortlægning og analyse af eksisterende forskning præsenterer det omtalte forskningsprojekt den definition af begrebet employability, som vi vil tage udgangspunkt i, i dette projekt.

Vores forskningsspørgsmål lyder:

  • Hvilke personlige- og karrierekompetencer er efterspurgte for dimittender fra markedsførings- og handelsøkonom-uddannelsen?
    • Hvad er de mest efterspurgte personlige kompetencer?
    • Hvad er de mest efterspurgte karrierekompetencer?

Populationen for undersøgelsen er praktikvirksomheder for markedsføringsøkonom- og handelsøkonomuddannelsen på erhvervsakademi Dania fra de seneste 5 år. Der laves en totaltælling, da der er lavet et udtræk fra Danias CRM-system. Alle praktikvirksomheder for Dania-studerende bliver gemt i CRM-systemet. Af nævnte årsag vil der skulle defineres en stikprøveudvælgelsesmetode.

Vælg et tema eller søg efter projekter