Educators – Educate for Sustainable Change!

I dette projekt undersøger vi nærmere, hvordan uddannelsessektoren kan være med til at fremme en bæredygtig udvikling indenfor mode- og livsstilsbranchen.

Educators – Educate for Change er et projekt, som søger at samle undervisere, virksomheder, NGOer m.fl. som brænder for at skabe bæredygtighed i mode- og livsstilsbranchen. Projektet søger at samle kræfterne for sammen at udforske og blive klogere på, hvordan studerende bedst uddannes til at komme ud på arbejdsmarkedet og agere som forandringsagenter for bæredygtighed. Det er KEAs erfaring fra vores dimittender på Design at de kommer ud med en viden og nogle kompetencer om bæredygtighed, som virksomhederne ikke kan finde ud af at tage til sig, eller ikke ønsker at tage til sig. Således opstår spørgsmålet omkring, hvilken viden og kompetencer studerende bør have for at kunne agere som forandringsagenter.

Projektet består både af forskningsaktiviteter, workshops og udviklingsaktiviteter omkring skabelsen af et netværk/platform for undervisere ift. bæredygtighed i mode- og livsstilsbranchen.

Vælg et tema eller søg efter projekter