Hop til indhold

Esport Business and Ecosystem – Innovation og new business models and possibilities

Hvordan kan man bedst undersøge fænomenet esport på verdensplan i det 21. århundrede?

Dette projekt henvender sig til alle business der deltager i esport verdenen, og som udvikler og leverer produkter og services indenfor branchen. Vi har en antagelse om at esport industrien vokser i takt med den digitale verden, der bliver større og mere grænseløs. Derfor er der et stigende behov for at forske videre og finde ”best practices” både i mindre og større sportsbegivenheder og ikke mindst i forståelsen af fænomenet i den danske kultur og økonomi.

Vælg et tema eller søg efter projekter