DISPLAY Design Collective – socialt entreprenørskab i praksis

Et butikslokale danner rammen om undervisningsforløb, designkollektiv for studerende og aktivering af socialt udsatte borgere - Entreprenørskab tænkt på ny

Med dette projekt er der blevet udviklet et undervisningsforløb, der har fokus på socialt entreprenørskab. Projektet tænkes således ind i en social kontekst, hvor værdiskabelsesbegrebet nuanceres. Forløbene er startet i undervisningslokalet, og er endt med etableringen af butikken Display – Design Collective i Saxogade, hvor studerende i samarbejde med aktiverede borgere, kan sælge egne produkter. Gennem undervisning, feltarbejde, analyser, strategisk udvikling, samarbejder og planlægning over gennemførsel og implementering, har de studerende fået entreprenørskab helt ind under huden, og har fået konkrete erfaringer med at starte noget op.

Projektet er udviklet på Københavns Erhvervsakademi (KEA) i samarbejde med Settlementet, som står for det sociale projekt Sidegaden på Saxogade, Vesterbro, hvor KEA’s butik Display – Design Collective ligger.

Der er gennem dette projekt blevet udviklet et uddannelsesforløb, som efterfølgende er blevet tilpasset og afprøvet på forskellige uddannelser.

Uddannelsesforløbet har fokuseret på at give de studerende kompetencer inden for socialt entreprenørskab, business, design og implementeringsprocesser, samt en analytisk forståelse for case-arbejde. Uddannelsesforløbet har haft en praksisnær tilgang, og de studerende har selv skulle designe, udføre/bygge og implementere deres ideer i en fysisk butik – Display.

Vælg et tema eller søg efter projekter