Digitaliseringsudfordring: Unge og digitale selvbetjeningsløsninger i Køge Kommune

Administrationsøkonomer og multimediedesignere skal løse Køge Kommunes Borgerservices udfordring med unges manglende brug af digitale selvbetjeningsløsninger.

Borgerservice i Køge Kommune bruger i dag ca. 40 % af deres tid på at hjælpe unge med services, som de unge selv kunne have løst via kommunens digitale platform. Vores studerende og undervisere skal hjælpe dem med at gøre noget ved det, gennem bedre servicegange og digitale løsninger.

30-35 administrationsøkonomistuderende vil indledningsvist analysere services, servicegange og brugerrejsen. Senere vil 120 multimediedesigner-studerende bygge videre på dette arbejde ved at arbejde med user experience-design og udvikle koncepter og digitale prototyper på løsningsforslag for Borgerservice til deres 1.års-eksamen.

Samarbejdet mellem Borgerservice, Campus Køge og EASJ skal desuden munde ud i to konference papers skrevet af undervisere ved EASJ, Køge.

Vælg et tema eller søg efter projekter