Digitalisering i Service & Oplevelsesindustrien

Service- og oplevelsesindustrien vokser og der er store udfordringer med at skaffe kvalificeret arbejdskraft, samtidig er indtjeningen under konstant pres.

Service- og oplevelsesindustrien vokser og der er store udfordringer med at skaffe kvalificeret arbejdskraft, samtidig er indtjeningen under konstant pres.

Digitalisering står højt på den strategiske dagsorden i mere end halvdelen af virksomhederne i industrien (findings fra to projekter som Service & Oplevelse har gennemført i 2h2018 & 1H2019). Digitalisering ses som en måde at mindske behovet for arbejdskraft, skabe bedre oplevelser og samtidig forventes en forbedring i indtjeningen, når digitaliseringen benyttes fornuftigt.

Projektet henvender sig til virksomheder inden for service- & oplevelsesbranchen, samt undervisere og studerende på SØK, IHM og andre uddannelser.

Selve de empiriske undersøgelser udspringer fra flere delbrancher i service- & oplevelsesbranchen herunder hoteller, restauranter og museer (valget af delbrancherne identificeres endeligt i første del af projektet).

I og med at udviklingen af digitale løsninger går utrolig hurtigt. Arbejder vi ud fra en antagelse om, at branchen mangler viden om hvad der findes. Hvorledes man bedst kan udnytte værktøjerne herunder, hvordan man bedst muligt implementere værktøjerne i sin virksomhed. Vi vil også gerne videre give evt særlige behov for digitale løsninger til leverandørerne af disse.

Konkret vil vi:

a) Undersøge hvilke digitale værktøjer der er til rådighed for branchen. Dette gøres gennem diskresearch.

b) Opbygge best case materialer baseret på konkrete virksomheder som gør det godt. 3-4 virksomheder udvælges for hver delbranche. Udvælgelses proceduren skal fastlægges i samarbejde med bl.a. Horesta og Dansk Erhverv.

c) Gennem interviews vil vi undersøge, hvilke nye løsninger, der er på vej til markedet. Vi vil lige ledes oplyse leverandøre om behov i branchen som p.t. er udækket.

Vælg et tema eller søg efter projekter