Digitalisering af SMV’ers forsyningskæder

For at styrke forsyningskædernes og dermed de involverede SMV’ers konkurrenceevne undersøges det i dette projekt, hvordan forsyningskædens tværgående processer

Formålet med dette projekt er at undersøge, hvordan små og mellemstore virksomheder kan digitalisere forsyningskæden for at styrke forsyningskædens konkurrenceevne. En del projekter har haft fokus på at digitalisere virksomhedens interne processer. Dette projekt anlægger en netværkstilgang til digitalisering ved at fokusere på digitaliseringen af forsyningskædens tværgående processer frem for den enkelte virksomheds interne processer.

Kigger man i litteraturen er digitalisering af forsyningskæder ikke noget nyt fænomen. Dog er fokus i litteraturen primært på digitalisering af store virksomheders forsyningskæder. I dette projekt stilles skarpt på digitaliseringen af SMV’ers forsyningskæder, hvilket er underbelyst i litteraturen.

Vælg et tema eller søg efter projekter