Digigrow

DIGIGROW fokuserer på hvilke fremtidige digitale kompetencer, der er behov for i virksomhederne.

3-i-1 nyt

Ny måde at indsamle data, ny distribution af survey, ultra kort projektperiode, løbende formidling

Digitalisering kræver løbende nye kompetencer i virksomhederne herunder til platforme og måder at arbejde på.

DIGIGROW fokusere på hvilke fremtidige digitale kompetencer, der er behov for i virksomhederne.

Det nye er, at datagrundlaget ikke er fundet i omfattende litteratur review, men hos studerende, stillingsopslag, kendte personers profil, virksomheder, trend rapporter, analyser, konferencer mv.

Den indsamlede data har efterfølgende dannet grundlag for indholdet i en Online Survey distribueret gennem LinkedIN til minimum 50 respondenter.

Projektet har også en ”ultra kort projektperiode” = 1 år.

DIGIGROW skaber herigennem aktualitet og værdi til virksomheder. 

Vælg et tema eller søg efter projekter