Crowdsourcing: en undersøgelse af muligheder og udfordringer ved brug af kollektiv intelligens i kommunal forvaltning og politisk ledelse.

Crowdsourcing er en informationskilde og vidensmodel, hvor organisationer kan få valid og reliabel viden fra en stor og relativt åben gruppe af internetbrugere.

Nærværende projekt undersøger i samarbejde med CBS og Slagelse Kommune, hvorledes crowdsourcing kan anvendes som metode og ledelsesredskab ved politisk beslutningstagen i kommunalt regi.

Vælg et tema eller søg efter projekter