Cphbusiness TrackingActivity

Quantified Self bølgen tager i disse år for alvor fart og den enkeltes mulighed for at optimere sin adfærd på baggrund af data fra sensorer vokser.

Pilotprojektet vil undersøge sammenhængen mellem studieaktivitet og fysisk adfærd (bevægelse og søvn) samt undersøge, om de studerende via indsigt i egne data kan motiveres til en mere optimal studieadfærd. Pilotprojektet er et lille, innovativt og hurtigt gennemført pilotprojekt.

Pilotprojektet måler på en enkelt 1. semester klasse og kun på sammenhængen mellem fysisk adfærd og studieaktivitet (fremmøde og karaktere). Pilotprojektet sammenligner de studerendes adfærd før og efter de får indsigt i sammenhængen mellem deres fysiske adfærd og studieaktivitet. Yderligere benchmarkes klassen op mod de øvrige 1. semester klasser på samme uddannelse.

Pilotprojektet er afgrænset til 1. semester studerende på Finansbachelorer. Såfremt pilotprojektet viser en positiv effekt for studieaktiviteten, kan det skaleres ud til de øvrige uddannelser på Cphbusiness.

 

Vælg et tema eller søg efter projekter