Bunsenbrænderens sterile felt

Skaber en tændt bunsenbrænder et sterilt felt?

Når en Bunsenbrænder tændes er ideen at kontaminering fra luftkim undgås (Thougaard, Madsen, Munch, & Kamuk, 2018). Den tændte Bunsenbrænder skaber et ”sterilt felt”, et cirkulært område rundt om Bunsenbrænderen hvor luftkim undgås. På baggrund af et litteratur-review blev det klart at der overordnet er to forklaringer på hvordan det sterile felt bliver skabt, men det var ikke muligt at finde data der kunne underbygge forklaringerne. De to forklaringer tager udgangspunkt i at Bunsenbrænderens flamme opvarmer luften over flammen. Når en luftsøjle bliver opvarmet eller afkølet vil det skabe en horisontal variation i tryk som får luften til at bevæge sig (Ahrens 2000). Ifølge Sanders (2012), vil den varme luft bevæge sig væk fra flammens centrum og den varme luft vil indeholde mikroorganismer som bliver flyttet væk fra et område omkring Bunsenbrænderen. Det er den ene forklaring.  Bykowski, Holt & Stevenson (2019) derimod forklarer at flammen varmer luften så meget op at mikroorganismerne på støvpartiklerne får reduceret deres levedygtighed og på den måde opstår det sterile felt.

Mindsker den tændte Bunsenbrænder risikoen for kontaminering med luftkim?

Hvor stort er det sterile felt – hvis det eksisterer?

Vælg et tema eller søg efter projekter