Bunsenbrænderens sterile felt

Projekttitel Bunsenbrænderens sterile felt
Projekttype Anvendt forskning og udvikling
Frascati Ja
Tema Miljø | Teknik
Teaser Skaber en tændt bunsenbrænder et sterilt felt?
Status Afsluttet
Ejer  
- Akademi Zealand – Sjællands Erhvervsakademi
- Kontaktperson Anna Kaja Høyer
Adjunkt
ankh@zealand.dk
50762650
Nat./Int. Nationalt
Projektperiode 07. juni 2022 - 30. juni 2023
Projektbeskrivelse  
- Projektresumé

Når en Bunsenbrænder tændes er ideen at kontaminering fra luftkim undgås (Thougaard, Madsen, Munch, & Kamuk, 2018). Den tændte Bunsenbrænder skaber et ”sterilt felt”, et cirkulært område rundt om Bunsenbrænderen hvor luftkim undgås. På baggrund af et litteratur-review blev det klart at der overordnet er to forklaringer på hvordan det sterile felt bliver skabt, men det var ikke muligt at finde data der kunne underbygge forklaringerne. De to forklaringer tager udgangspunkt i at Bunsenbrænderens flamme opvarmer luften over flammen. Når en luftsøjle bliver opvarmet eller afkølet vil det skabe en horisontal variation i tryk som får luften til at bevæge sig (Ahrens 2000). Ifølge Sanders (2012), vil den varme luft bevæge sig væk fra flammens centrum og den varme luft vil indeholde mikroorganismer som bliver flyttet væk fra et område omkring Bunsenbrænderen. Det er den ene forklaring.  Bykowski, Holt & Stevenson (2019) derimod forklarer at flammen varmer luften så meget op at mikroorganismerne på støvpartiklerne får reduceret deres levedygtighed og på den måde opstår det sterile felt.

Mindsker den tændte Bunsenbrænder risikoen for kontaminering med luftkim?

Hvor stort er det sterile felt – hvis det eksisterer?

- Baggrund og formål

Projektets resultater kunne blive interessante for mikrobiologiske laboratorier der anvender Bunsenbrænder i deres praksis.

- Aktiviteter og handling
  • Projektplanlægning – Litteraturreview og forsøgsdesign
  • Gennemførsel, inkl. vigtigste milepæle – Opsætning af forsøg, dataindsamling og databehandling
  • Afslutning – Sammenfatning af resultaterne
  • Evaluering – Publicering af viden
- Projektets Metode

Hypotesen er at Bunsenbrændere ikke skaber et sterilt felt.

Kvantitativt forsøgsdesign. Forsøget indeholder to behandlinger – med og uden tændt Bunsenbrænder. Foran hver Bunsenbrænder placeres 12 vækstmedieplader som åbnes. Derudover er der 3 kontrol plader som ikke åbnes. Forsøget gentages mindst otte gange.

Her beskrives også databehandling og analysestrategi.

Dataindsamling består af at tælle kim på Petri skåle. Data analyseres med statistiksofwaren ”R”. Der opsættes en model med ”behandling” og ”Petri skålens afstand til Bunsenbrænderen” som forklarende variabel og ”Petri skålen” samt ”gentagelsen” som tilfældig effekt.

Empiri: Kim på agarplader

- Projektets Forventede Resultater

Hypotesen er at Bunsenbrændere ikke skaber et sterilt felt.

Slutproduktet er en publikation på eaviden og i Laboranten (fagblad).

 

- Projektets Forventede Effekt

Projekt kan potentielt ændre praksis for laboranter og andre der arbejder med bunsenbrændere.

Tags
Deltagere
Partnere
Finansiering
Resultat
Evaluering
Formidlingsform  
- Resultatets formidling
- Resultaternes værdi
- Målgruppen
- Publikationer Workingpaper