BOOST Potentialet – karakterdannelse til det 21. århundredes arbejdsmarked

Hvordan kan dannelse og udvikling af de studerendes personlige karakteregenskaber indarbejdes i erhvervsakademiuddannelserne?

 

Projektet undersøger om-, og hvordan EAAA som uddannelsesinstitution kan arbejde aktivt og professionelt med at styrke de studerendes personlige kompetencer med henblik på at forberede dem til fremtidens omskiftelige arbejdsmarked.

Projektet tager afsæt i en hypotese om, at mange aspekter af karakteregenskaber er foranderlige og påvirkelige og kan læres og udvikles gennem praksis. Projektet opsamler gennem et interventionsforløb erfaringer med følgende:

1) At give de studerende viden om dannelse

2) Det konkrete arbejde med 6 udvalgte karakteregenskaber.

 

På baggrund af blandt andet interventionsforløbet er målet at give anbefalinger til, hvordan uddannelsesinstitutioner og potentielt aftagervirksomheder kan arbejde aktivt og professionelt med at styrke de personlige karakteregenskaber, der efterspørges for at lykkes i det 21. århundrede.

Vælg et tema eller søg efter projekter