Hop til indhold

Atom projektet, Anvendelser af teknologier og metoder i it-virksomheder

Indsamling af periodisk viden om hvilke teknologier og metoder der anvendes i erhvervslivet, for at følge nye tendenser inden for it-området

Der er gennem de seneste år sket en hastig udvikling inden for it-området både med hensyn til programmeringssprog, udviklingsmiljøer og systemudviklingsmetoder.

Mange nye programmeringssprog er kommet til gennem de senere år og der anvendes mange forskellige udviklingsmiljøer.

Desuden forekommer der en metodisk udvikling og tilpasning i de systemudviklingsmetoder der anvendes i erhvervslivet.

Formålet med det dette projekt er at sikre videngrundlaget inden for it-området og opsamle de nyeste tendenser fra erhvervslivet

Det er målet, at resultaterne afspejler sig i undervisningen og ligeledes formidles tilbage til erhvervslivet, så virksomheder kan se, hvilke tendenser der rører sig inden for it-området og hente inspiration herfra.

Projektet indsamler systematisk viden ved at anvende den omfattende virksomhedskontakt der forekommer i forbindelse med at de studerende er i praktik i løbet af uddannelserne.

Vælg et tema eller søg efter projekter