Hop til indhold

AI – en del af lederens værktøjskasse

Projektet vil udforske anvendelsen af AI med henblik på at udvikle ledelsespraksis med fokus på integration af AI som et nyttigt del af lederens værktøjskasse.

Erhvervslivets ledere står over for en unik mulighed for at gøre brug af generativ kunstig intelligens (AI) som en værdifuldt værktøj. SMV’er har tidligere haft udfordringer med at følge med store virksomheders investeringer i AI, men mulighederne har ændret sig med de nye, lettilgængelige og billige generative AI-værktøjer. Disse værktøjer kræver minimal teknisk viden og er omkostningseffektive.

Indtil nu har generativ AI primært fundet anvendelse inden for tekstgenerering, markedsføring og journalistik. Dette studie udforsker potentialet for at bruge AI som ledelsesværktøj til at forbedre eks. beslutningstagning, analyse og kommunikation. Generativ AI er et nyt og hurtigt udviklende område, som er opstået efter lanceringen af OpenAI’s chatbot ChatGPT i november 2023. Den forventes at have betydelig indvirkning på samfundet og arbejdsmarkedet, med forudsigelser om, at det kan påvirke op til 300 millioner jobs og øge den globale økonomiske vækst betydeligt. På trods af hurtige udvikling af generativ AI er der en mangel på forskning på området. Dette studie sigter mod at udforske, hvordan AI kan anvendes inden for ledelse og øge bevidstheden
om de risici, der er forbundet med brugen af generativ AI. Herunder også forhold i relation til organisation og læring. Der er behov for at afdække og udvikle en effektiv praksis for at hjælpe erhvervsledere med at gøre fuld brug af AI’s potentiale inden for ledelse.

Vælg et tema eller søg efter projekter