Hop til indhold

21st NextGen – Integration af 21st Century Skills i EAAAs uddannelser

Projektet skal udvikle konkrete, didaktiske værktøjer, der understøtter integration af de personlige kompetencer i undervisningen.

Med udgangspunkt i den dokumenterede effekt af vores tidligere gennemførte forskning i 21st Century Skills på flere af fuldtidsuddannelserne, har Erhvervsakademi Aarhus valgt at arbejde videre med at understøtte de studerendes personlige kompetencer og karakteregenskaber som et primært fokus i den strategiske rammekontrakt for 2022-2025. Erhvervsakademi Aarhus er stadig pioner og frontløber på området i Danmark.

Vi vil i projektet arbejde med at konkretisere, synliggøre og udvikle, hvordan arbejdet med de studerendes personlige kompetencer kan internaliseres i alle fag og uddannelser. Herunder skal der udvikles et koncept for kompetenceudvikling af undervisere, så de klædes på til at kunne håndtere undervisning, der fokuserer på de studerendes personlige kompetencer.

Projektets forskningsspørgsmål er således:

Hvordan kan karakteregenskaber/personlige kompetencer integreres i EAAAs uddannelser og fag?

Projektet skal besvare følgende underspørgsmål:

  • Hvilket pædagogisk og didaktisk grundlag skal akademiets undervisere arbejde ud fra, når vi arbejder med de studerendes personlige kompetencer på EAAA? Hvordan kan vi konkretisere og professionalisere arbejdet med de personlige kompetencer for EAAAs undervisere og dermed skabe et fælles, ”fagligt sprog” for at undervise med og i personlige kompetencer.
  • Hvilke konkrete, didaktiske greb kan undervisere på EAAA benytte i arbejdet med at integrere karakteregenskaber i undervisningen? Der udarbejdes et inspirationskatalog/værktøjshæfte, a la 20 effektive teamværktøjer/8 Motivationsboostere udviklet i tidligere projekter – se www.eaaa.dk, som gør det let og enkelt at integrere karakteregenskaber i undervisningen i fag-faglige fag og forløb. Tidligere erfaringer viser, at dette er en meget effektiv måde at gøre det let for underviserne at implementere ”nyt”.
  • Hvordan klædes undervisere på EAAA på til at internalisere karakteregenskaber som et mindset i deres undervisning? På baggrund af viden skabt i projektet udvikles et kompetenceudviklingsforløb til naturlig, systematisk og løbende integration af karakteregenskaberne i fag, forløb og uddannelser. Forløbet er relevant for såvel erfarne som nye undervisere. Formatet kan f.eks. være en sommerskole.

Som et supplement til ovenstående udarbejdes en analyse af, hvilke karakteregenskaber vores aftagervirksomheder arbejder med at udvikle hos deres medarbejdere, og hvordan de konkret griber det an. Formålet er at få inspiration til, hvilke kompetencer der børe være særlig fokus på – og evt. nye ideer til, hvordan man kan arbejde med disse. Vi ser en klar sammenhæng til Jobtrend projektet (Mathiasen, 2022).

 

Vælg et tema eller søg efter projekter