21st Century Skills – Karakteregenskaber i fuldtidsuddannelserne på EAAA

21st Century Skills projektet skal løfte de studerendes personlige kompetencer og karakteregenskaber.

Med udgangspunkt i resultaterne af vores tidligere gennemførte forskning i 21st Century skills på flere af fuldtidsuddannelserne, har Erhvervsakademi Aarhus valgt at arbejde videre med at understøtte de studerendes personlige kompetencer og karakteregenskaber som et primært fokus i den strategiske rammekontrakt for 2022-2025.

Erhvervsakademi Aarhus bliver med dette valg pioner og frontløber på området i Danmark. Vi vil i projektet arbejde med en konceptualisering af den viden, der indtil nu er blevet skabt på området. Målet er at udvikle en fælles ramme for udbredelse af karakteregenskaber og personlige kompetence på tværs af akademiet.

Vi vil fortsat gennemføre følgeforskning på undervisningsforløb på fuldtidsuddannelserne i personlige kompetencer/karakteregenskaber. Vi vil desuden arbejde på at fastlægge en metode til at måle indsatsen. Implementeringen af en fælles ramme for undervisning i karakteregenskaber og personlige kompetencer kræver en kompetenceudvikling, der skal igangsættes på en fælles workshop for et netværk af udvalgte undervisere. Projektets forskningsspørgsmål er således:

Hvordan kan den oparbejdede viden tilpasses og konceptualiseres med henblik på bredere implementering af fælles sprog for uddannelse i personlige kompetencer og karakteregenskaber på Erhvervsakademi Aarhus’ fuldtidsuddannelser?

Vælg et tema eller søg efter projekter