Udvikling af model for styrkelse af tværfagligt samarbejde, til glæde for kunderne

Skønne måltider gennem tværfagligt samarbejde til glæde for borgerne

Gennem projektet har vi udviklet en model, hvor løsningen ligger i at tage medarbejderne igennem et feltstudie, kurser, bestående af mindst to workshops, samt implementering af konkrete forslag.

Både feltstudiet og workshops har gavn af at blive gennemført med repræsentanter udefra, mens forslag og løsninger skal komme fra personalet selv, for at sikre højt engagement og motivation.

Udbredelse af viden om modellen kan give virksomhedsledere i branchen med lignende problemstillinger mulighed for at definere problemet og gøre noget ved det.

Vælg et tema eller søg efter projekter