Teknologisk Entreprenørskab – på tværs af teknikken

Hvordan udvikler og integrerer vi entreprenørskabsundervisning på tekniske uddannelser?

Et tværinstitutionelt entreprenørskabsprojekt

Maskinmesterskolen København (MSK) og Københavns Erhvervsakademi (KEA) har indgået et tværinstitutionelt samarbejde omkring udviklingen af et undervisningsforløb med fokus på tværfagligt samarbejde omkring entreprenørskab, idéudvikling og innovation.

Målet med projektet er således at:

  • Øge de studerendes kendskab til entreprenørskab, idéudvikling og innovation
  • Styrke de studerendes handlekompetence
  • Styrke de studerendes entreprenante kompetencer relateret til deres egen faglighed
  • Styrke de studerendes kompetencer til at samarbejde på tværs af institutioner og med studerende med en anden faglighed og tilgang til entreprenørskab
  • Arbejde med portfolio og derigennem øger de studerendes bevidsthed om egen læring, faglige kompetencer og personlige styrker
  • Få erfaringer med tværinstitutionelt samarbejde
  • Skabe netværk på tværs af institutioner for både undervisere og studerende
  • Videndele og udvikle metoder til entreprenørskabsundervisning på tekniske uddannelser

Undervisningsforløbet ‘Teknologisk Entreprenørskab – på tværs af teknikken’ har konkret omhandlet at udvikle nye tekniske løsninger på virkelige behov, ved at arbejde med Øko-bofællesskabet Munksøgård som case. I tæt samarbejde med Munksøgårds energigruppe, er der blevet formuleret nogle energimæssige udfordringer, som de studerende skulle udvikle tekniske løsninger på.

De studerende har arbejdet i grupper sammensat af studerende fra forskellige uddannelser, hvilket både kan tilføre nye vinkler til deres idéudvikling, men også skærpe den enkelte studerendes bevidsthed om egne faglige kompetencer og personlige styrker.

I projektet arbejder de studerende med online portfolios. Deres portfolio vil fungere som et procesredskab, der dels understøtter den studerende i at følge egen udviklings- og læringsproces, dels tilegnes som et redskab den studerende bruger professionelt til formidling af eget arbejde. Derudover vil portfoliet kunne anvendes til at samarbejde med medstuderende og eventuelle erhvervssamarbejder.

 

Vælg et tema eller søg efter projekter