Specialvarehandlens udfordringer med E-grænsehandel

Hvordan oplever små og mellemstore virksomheder i specialvarehandelen udfordringerne fra E-handelen?

I forstudiet til projektet blev det konkluderet, at der er en markant stigning i nethandel generelt og at en væsentlig og stigende del af denne er E-grænsehandel. Hypotesen er derfor at det kan forventes at den traditionelle danske specialvarehandel i stigende grad vil miste markedsandele til nethandel generelt og at en voksende del af denne nethandel vil være grænseoverskidende.

 

Vælg et tema eller søg efter projekter