Sikkerhedspark

Praksis og teori kombineres med nyeste teknologi for at knække arbejdsulykke-kurven i bygge- og anlægsbranchen

Dette er et forprojekt med henblik på at etablere en sikkerhedspark i Danmark – dvs. et område, hvor der kan trænes, vidensdeles og udvikles indenfor arbejdsmiljøområdet i bygge- og anlægsbranchen. Den fysiske udforming af parken vil være en permanent fuld skala byggeplads med byggeri i fire forskellige stadier – fra udgravning i den ene ende til nøglefærdigt byggeri i den anden. Derudover vil området også komme til at rumme undervisningsfaciliteter, udstilling af hjælpe- og værnemidler samt to byggefelter til mock-ups og særlige udviklingsopgaver.

Først og fremmest handler projektet om at knække arbejdsulykke-kurven, som er alt for høj i Danmark. Formålet er således overordnet set at skabe bedre arbejdsmiljø i bygge- og anlægsbranchen, hvor færre kommer til skade eller får langvarige nedslidningsskader. Konkret handler projektet også om at give medarbejdere og studerende i bygge- og anlægsbranchen mulighed for at arbejde praksisnært med arbejdsmiljø. At skabe et sted, hvor man kan lege – rigtigt.

”Arbejdsmiljø kan være noget af det mest kedelige, der findes, og svært at forholde sig til. Men når man står med kæmpe maskiner eller hænger i en sikkerhedsline, giver det en helt anden respekt og interesse,” siger Henriette Hall-Andersen, programchef på KEA BYG og en del af styregruppen bag Sikkerhedsparken.

Målet for KEA er således, at Sikkerhedsparken vil give KEA-studerende adgang til praksisnære og realistiske uddannelses- og træningsfaciliteter på arbejdsmiljøområdet, samt et tæt samarbejde med en bred kreds af byggeriets store aktører på det udførende område.

Sikkerhedsparken er et samarbejde mellem NCC, CG Jensen, Hilti, Tscherning og KEA. Dertil er der pt. 150 virksomheder, organisationer og institutioner som har tilkendegivet at de støtter initiativet.

Forprojektet forventes at resultere i etableringen af en erhvervsdrivende forening, som vil føre projektet ind i sin næste fase med byggeri og drift af parken. Sikkerhedsparken forventes at åbne ultimo 2018/primo 2019.

Vælg et tema eller søg efter projekter