Samspillet mellem digitale og analoge elementer i e-commerce og interaktion mellem virksomheder og deres kunder

Vi har i et indledende projekt omkring analyse af e-shops udviklet et vidensgrundlag og empiri for genstandsfeltet

I pilotprojektet for dette projekt har vi på baggrund af indledende literature review og empiri-indsamling udviklet en analysemodel og et videngrundlag for at vurdere æstetikkens betydning for design af e-shops. Analysemodellen er bl.a. blevet implementeret i undervisningsforløb, hvor studerende får til opgave at udføre og vurdere simulerede indkøbsopgaver fra forskellige webshops.

Se analysemodellen udviklet i artiklen ”E-shop analyse i et æstetisk perspektiv”: https://www.kommunikationsforum.dk/hans-christian-christiansen/blog/e-shop-analyse-i-et-aestetisk-perspektiv

I dette FU-hovedprojekt vil vi med afsæt i findings fra pilotprojektet sætte fokus på et fokusområde af stigende betydning for virksomheders interaktion med deres kunder: hvordan det æstetiske/det sanselige og kognitive registre tænkes ind i samspillet mellem digitale og det analoge elementer i købsoplevelser og kunderejser. Dette sættes i relation til teoridannelsen og praksisudvikling i omnichannel- og multichannel commerce.

Samspillet mellem det analoge og det digitale i et æstetisk perspektiv

Teknologien har ændret kunders adfærd og i dag er brugen af teknologi og nettet en essentiel del af deres liv, vaner og også købsadfærd. Teknologien indgår i rendyrkede virtuelle kunderejser og købsforløb, men også i forskellige blandinger mellem det digitale og det analoge, ikke mindst i Omnichannel Commerce og Multichannel Commerce. Der kan således spores en voksende erkendelse af at det analoge har værdi: Nutidens kunder kræver alle de fordele der ligger i at handle online kombineret med også offline-oplevelser: serviceoplevelser, butiksdesign, oplevelsen af at få produktet i hånden, oplevelsen af at ”shoppe”

Et nøgleelement i forståelsen af samspillet mellem det digitale og det analoge er det æstetiske, det forhold at vi har brug for at aktivere vores sanser og vores følelser også i en kultur præget af digital teknologi. For at forstå forbrugeres købsadfærd må vi således forstå samspillet mellem det analoge og det digitale. Dette fokus tager afsæt i en stigende opmærksomhed omkring betydningen af samspillet mellem det digitale og det analoge i de forskellige touchpoints i købsforløb.

Problemformulering:

Hvordan kan der med udgangspunkt i viden omkring virksomheders design af købsprocesser samt vidensdannelse omkring ressourcer i samspillet mellem digital og analog købsadfærd udvikles værdiskabende modeller for e-shop design.

Vælg et tema eller søg efter projekter