ROV Maker Competition

Hvordan engagerer og motiverer vi flere unge til at rette deres uddannelse og karriere mod den maritime sektor?

ROV Maker Competition

ROV (Remotely Operated Underwater Vehicle) Maker Competition er et samarbejde mellem KEA, NEXT og TEC og er støttet af Den Danske Maritime Fond. Projektet går ud på at udvikle en lang række talent og innovationsforløb for erhvervsuddannelseselever med henblik på at engagere unge i erhvervsuddannelser, og mere specifikt at engagere unge i tekniske erhvervsuddannelser – og senere erhvervsakademiuddannelser, som retter sig mod karrierer i den maritime sektor, også kaldet det blå Danmark.

Samarbejde ml. ungdomsuddannelser og videregående uddannelser

På baggrund af en ny form for samarbejde mellem de to uddannelsesniveauer inden for de tekniske uddannelser at udvikle en praktisk- og innovationsorienteret uge med konkurrenceelementer for nye erhvervsuddannelseselever. Projektet udvikler bl.a. en tilbagevendende ugelang konkurrence, der går ud på at bygge den bedste ROV (Remotely Operated underwater Vehicle) for erhvervsskoleelever på deres grundforløb 1 med et på forhånd udviklet kit. Desuden skal elever, som er længere i deres erhvervsuddannelse udvikle dele til kittet på talentforløb.

Projektet forløber over to år frem til udgangen af 2018, hvor kits, dele og konkurrencer i projektets forløb forfines og udvikles. Projektet starter med en lille konkurrence i foråret 2017 og ender med en national konkurrence i efteråret 2018.

Det er tanken at ROV Maker Competition efter projektperioden skal fortsætte, og at projektet tester denne form for tværinstitutionelle samarbejde, som kan blive en model for fremtidige samarbejder og projekter.

 

Vælg et tema eller søg efter projekter