ROV Maker Competition

Projekttitel ROV Maker Competition
Projekttype Anvendt forskning og udvikling
Frascati Ja
Tema Innovation | Teknologi
Teaser Hvordan engagerer og motiverer vi flere unge til at rette deres uddannelse og karriere mod den maritime sektor?
Status Afsluttet
Ejer  
- Akademi Københavns Erhvervsakademi (KEA)
- Kontaktperson Tue Hylby Lindqvist
Administrativ medarbejder / Konsulent
thlx@kea.dk
61268808
Nat./Int. Nationalt
Projektperiode 01. januar 2017 - 31. december 2018
Projektbeskrivelse  
- Projektresumé

ROV Maker Competition

ROV (Remotely Operated Underwater Vehicle) Maker Competition er et samarbejde mellem KEA, NEXT og TEC og er støttet af Den Danske Maritime Fond. Projektet går ud på at udvikle en lang række talent og innovationsforløb for erhvervsuddannelseselever med henblik på at engagere unge i erhvervsuddannelser, og mere specifikt at engagere unge i tekniske erhvervsuddannelser – og senere erhvervsakademiuddannelser, som retter sig mod karrierer i den maritime sektor, også kaldet det blå Danmark.

Samarbejde ml. ungdomsuddannelser og videregående uddannelser

På baggrund af en ny form for samarbejde mellem de to uddannelsesniveauer inden for de tekniske uddannelser at udvikle en praktisk- og innovationsorienteret uge med konkurrenceelementer for nye erhvervsuddannelseselever. Projektet udvikler bl.a. en tilbagevendende ugelang konkurrence, der går ud på at bygge den bedste ROV (Remotely Operated underwater Vehicle) for erhvervsskoleelever på deres grundforløb 1 med et på forhånd udviklet kit. Desuden skal elever, som er længere i deres erhvervsuddannelse udvikle dele til kittet på talentforløb.

Projektet forløber over to år frem til udgangen af 2018, hvor kits, dele og konkurrencer i projektets forløb forfines og udvikles. Projektet starter med en lille konkurrence i foråret 2017 og ender med en national konkurrence i efteråret 2018.

Det er tanken at ROV Maker Competition efter projektperioden skal fortsætte, og at projektet tester denne form for tværinstitutionelle samarbejde, som kan blive en model for fremtidige samarbejder og projekter.

 

- Baggrund og formål

Baggrund

Baggrunden for projektet er at KEA som partner i socialfondsprojektet Fremtidens Maritime Håndværker (FMH) sammen med partnerne NEXT Uddannelser (Tidl. KTS) og TEC skal udvikle en lang række talent og innovationsforløb for erhvervsuddannelseselever. Det er en stor udfordring at skabe nok forløb og sammenhæng mellem forløb i FMH. Derfor opstod idéen om at skabe et samarbejde på tværs af institutionerne, som kan indgå i FMH som både talent og innovationsforløb i hvert projektperiode- eller semester. Da KEA TEKNIK allerede arbejder med ROV udvikling i KEA Goes Deep projektet opstod idéen til at udvikle projektet ROV Maker Competition for elever på de tekniske erhvervsuddannelser (RMC).

På et højere plan er udfordringen at engagere unge i erhvervsuddannelser, og mere specifikt at engagere unge i tekniske erhvervsuddannelser – og senere erhvervsakademiuddannelser, som retter sig mod karrierer i den maritime sektor, også kaldet det blå Danmark.

Formål

Formålet med at gennemføre ROV Maker Competition for elever på de tekniske erhvervsuddannelser er at give elever, der lige er startet på grundforløb 1 (GF1) på en erhvervsskole inden for fagretningerne ”Industriel Produktion og Design” eller ”Industri og Produktion” et intensivt, kreativt og spændende ugelangt læringsforløb, som giver en introduktion til Det Blå Danmark med særlig fokus på et konkret projekt inden for maritim teknologi.

På NEXT Uddannelser retter fagretningen sig primært mod uddannelserne til industritekniker, værktøjsmager, elektriker, industri og procesoperatør. På TEC retter fagretningen sig primært mod elektriker, smed, automatik tekniker og mekaniker. Derudover vil elever der er længere i deres erhvervsuddannelse også blive inddraget i
projektet.

Det nye samarbejde med dette projekt, ses som en unik mulighed for, på baggrund af en ny form for samarbejde mellem de to uddannelsesniveauer inden for de tekniske uddannelser at udvikle en praktisk- og innovationsorienteret uge med konkurrenceelementer for nye erhvervsuddannelseselever. Forløbene vil være elevernes første møde med den maritime industri og dermed motivere dem til at rette deres uddannelse mod en karriere i Det Blå Danmark. Det Blå Danmark er afhængig af faglært arbejdskraft, og det er derfor overordentligt væsentligt, at det maritime erhverv fortsætter med at have adgang til kompetente og højtkvalificerede medarbejdere.

 

- Aktiviteter og handling

Projektets aktiviteter strækker sig over projektets 2 års varighed (hele 2017 og 2018) og indebærer følgende:

 • Udvikling af ROV-kits (dvs. samlesæt til undervandsrobot/drone), samt vedligeholdelse og
  videreudvikling.
 • Produktion af ROV-kits, herunder udvikling/produktion af dele af elever på
  erhvervsuddannelser, bl.a. i forbindelse med skolepraktikforløb.
 • Ugelange ROV Maker Competition forløb for erhvervsskoleelever på Grundforløb 1, hvor de i
  grupper får udleveret et kit mandag og fredag konkurrerer med andre grupper på en
  undervandsbane. En konkurrence hvert semester, henholdsvis i april og november i både 2017
  og 2018. Den sidste konkurrence med nationalt format.
 • Kommunikation af projektet og deling af ROV-kit-vejledninger open source på hjemmeside.
 • Eventdeltagelse på folkemødet 2018.
 • Plan for hvordan ROV Maker Competition kan forankres efter projektperioden som et tilbagevendende ugeforløb.
- Projektets Metode
 • Der udvikles et kit til at samle en ROV som fungerer og som engagerer elever i praksislæring og eksperimenteren.
 • Elever på erhvervsskoler, herunder fx elever i skolepraktikordningen (SKP), involveres i udviklingen af ROV-kits.
 • Metoder til produktion af kittet deles open source således at det kan reproduceres af andre.
 • ROV Maker Competition ugeforløbet afsluttes med en konkurrence på den sidste dag
 • Konkurrencen afholdes 4 gange i løbet af projektperioden, samt at det ved sidste afholdelse involverer elever fra andre danske erhvervsskoler end TEC og NEXT.
- Projektets Forventede Resultater

Det forventes at projektet skabe en ny form for samarbejde og synergi mellem erhvervsuddannelser og erhvervsakademiuddannelser, som ligeledes kan motivere eleverne til efter en erhvervsuddannelse at læse videre på en relevant uddannelse på erhvervsakademierne (f.eks. energiteknolog, produktionsteknolog, automationsteknolog, VVS og el-installatør) og opnå yderligere kompetencer, der efterspørges i den maritime industri.

Det forventes desuden at der med ROV Maker Competition skabes et stærkt ’eventbrand’, som kan fortsætte efter projektets afslutning.

ROV-projektet skal være med til at sikre, at flere unge på de tekniske erhvervsuddannelser får indsigt i udvikling og produktion af maritime produkter, hvilket gerne skal medvirke til at flere dygtige unge får interesse for den maritime industri.

ROV-projektet skal skabe et øget fokus på de tekniske erhvervsuddannelsers anvendelighed i den maritime industri, herunder at få skabt et ”blåt mindset” hos de unge på erhvervsskolerne (og erhvervsakademierne). Ligesom det er ønskværdigt, at de unge præsenteres for videreuddannelsesmuligheder som uddannelserne på erhvervsakademierne kan give.

- Projektets Forventede Effekt
 • At projektet motiverer flere unge på de tekniske erhvervsuddannelser til at vælge uddannelser som retter sig mod karrierer i den maritime sektor, også kaldet det blå Danmark.
 • At projektet bidrager til at styrke de deltagende underviseres faglighed inden for praktiske tekniske og tekniske felter i forbindelse med ROV udvikling, produktion, anvendelse og tests.
 • At projektet er med til at øge synligheden af den maritime industri og dens kompetencebehov.

 

Tags drone | Konkurrence | maritimt | Open source | Praksisnærhed | robot | Samarbejde | Tværinstitutionelt | Ugeforløb | undervandsrobot
Deltagere  
- Studerende
- Medarbejdere Københavns Erhvervsakademi (KEA)
Christoffer Nielsen
Jørgen Gorm Hansen
Jette Mølholm
Tue Hylby Lindqvist
Johan Frederiksen Roelsgaard
- Virksomhedsrepræsentanter
- Andre
Partnere NEXT | TEC | Brancheforening Danske Maritime | SIMAC – Svenborg Internation Maritime Academy
Finansiering  
- Intern
- Ekstern 100% | Øvrige eksterne kilder | Den Maritime Fond
Resultat
Evaluering
Formidlingsform  
- Resultatets formidling
- Resultaternes værdi
- Målgruppen
- Vidensprodukter Website/blog
Website/blog
Website/blog