pREACH – Miljøpolitik i små og mellemstore virksomheder

Understøtte SMV’ere i at leve op til reglerne i EU’s nye kemikalielovgivningspakke REACH.

Projektet har skabt ny viden om

  • hvordan en række forskellige typer virksomheder (med forskellige forudsætninger for viden om kemikalier) implementerer regler på kemikalieområdet i deres drift.
  • Hvilke behov virksomheder har for kompetenceudvikling m.m. på kemikalieområdet.
  • Hvordan man kan etablere samskabende-læring (studerende-virksomheder-underviser) på en måde så alle får noget ud af det.

Vælg et tema eller søg efter projekter