Hop til indhold

Pair programmings indflydelse på vurdering af self-efficacy inden for programmering blandt semitekniske fagprofiler

En eksperimentiel undersøgelse af effekterne af pair programming på et individs vurdering af egne kompetencer - baseret på semitekniske fagprofiler

I projektet har vi undersøgt, om pair programming (programmering i par) har indflydelse på deltagernes egenvurdering af kompetencer inden for programmeringsfeltet.

Deltagerne er blevet testet i et antal programmeringsopgaver i JavaScript, og de har besvaret spørgeskemaer om egne kompetencer før og efter opgaven.  2/3 af deltagerne udførte programmeringsopgaven i par (testgruppen). Den sidste 1/3 udførte den alene (kontrolgruppe).

Vi har haft 3 hypoteser:

H1: Pair programming har positiv indflydelse på deltagerens selvtillid

H2: Pair programming har ingen indflydelse på deltagernes selvtillid

H3: Pair programming har negativ indflydelse på deltagernes selvtillid

Ud fra eksperimentet kan vi sige, at H3 gør sig gældende. Det viste sig, at alle deltagere (både testgruppe og kontrolgruppe) oplever et fald i selvtilliden, dog er faldet mindst hos testgruppen. Dette indikerer, at pair programming har en positiv effekt på selvtilliden.

Vælg et tema eller søg efter projekter