Forandring af online møder i midtjyske banker

Online møder har været mulige i over 10 år, men i bankerne er det begrænset, hvor meget det er blevet brugt. Men så ramte COVID-19, og hvad skete der så?

Online møder i midt jyske banker

Brugen af online møder i midtjyske banker

Dette projekt handler om forandring af online møder i midtjyske banker, og COVID-19 påvirkning og indflydelse her på.

COVID-19 ændrede pludselig hverdagen for rådgiverne i de midtjyske banker. De kunne fra denne ene dag til den næste ikke mødes fysisk med deres kunder. Formålet med dette projekt er at undersøge, hvordan COVID-19 har forandret den midtjyske bankrådgivers adfærd i forbindelse med brugen af online møder.

Der findes masser af viden og forskning om problemstillinger ved og præferencer om brugen af online møder. Men der findes ingen viden og forskning om, hvordan begivenheder som COVID-19 påvirker disse faktorer i den finansielle sektor.  

Vi vil blandt andet indhente empiri om, hvad der har afholdt rådgiverne fra at bruge online møder tidligere. Hvad de tænker om mulighederne nu, og hvordan de forventer at bruge online møder fremover. 

Har COVID-19 ændret holdningen til online møder

Vi har en forventning om, at COVID-19 har ændret brugen og holdningerne til online møder i de midtjyske banker permanent.  

I den eksisterende litteratur, der bruges i forbindelse med uddannelse i online møder, fremhæves blandt andet udfordringer med at skabe relationer. Afkodning af kropssprog og emotionelle forhold vanskeliggøres under online møder. I dette projekt ønsker vi at afklare, om COVID-19 blandt andet ændrer dette, da der ikke allerede er eksisterende viden på området. Mange kunder og rådgivere har været tvunget ud i at benytte online møder i forskellige kontekster. Den øgede erfaring med online møder kan potentielt ændre konklusionerne, der ligger til grund for den eksisterende litteratur. 

Læs mere om Finansrådets undersøgelse af kunders tryghed ved onlinemøder i banker her.

Projektet skaber værdi for aktørerne i den finansielle sektor, da de har en stor interesse i den nyeste viden omkring online møder efter påvirkningen af COVID-19.

Den finansielle sektors aktører kan anvende vores indsamlede data og resultater til at synliggøre udfordringer i organisationen. Vælger deres rådgivere eksempelvis onlinemøder fra på grund af egne præferencer, usikkerhed eller bekymring for relationen til kunden? Bearbejder virksomheden udfordringerne, er det muligt at optimere kundeoplevelsen under brug af online møder og derved forbedre forretningen.

COVID-19 har skabt en brændende platform for bankerne – nu er det tid til at høste gevinsten af de erfaringer, pandemien har bragt med. 

Læs et andet projekt om påvirkningen af COVID-19 her.

Vælg et tema eller søg efter projekter