Natursyn og samarbejde

Vi ved at et natursyn ofte er individuelt, men hvordan forholder det sig med når vi kigger på en eller flere faggrupper, der arbejder aktivt med natur?

Vi mennesker har som individer eller som faggrupper ofte forskellige opfattelser og meninger om, hvad ”natur” er for en størrelse – disse opfattelser og meninger afspejler sig i det man kan kalde et ”natursyn”.

I takt med det stigende fokus på natur, klima og bæredygtighed oplevers det jævnligt, at forskellige natursyn støder sammen. Disse sammenstød kan i nogle tilfælde eksempelvis flytte fokus til alene at handle om, hvilket natursyn der er det rigtigt og helt fjerne fokus fra løsningsmulighederne for den problemstilling eksempelvis naturen står overfor.

Gennem projekt ”Natursyn og samarbejde” undersøger vi natursynet blandt faggrupper, der i det daglige og på forskellig måde arbejde med den danske natur. Særligt er vores fokus på landmænd, offentligt- og privatansatte naturmedarbejdere og de faggrupper, der fysisk varetager entreprenør opgaver i naturen.

Vi vil gennem projektet undersøge og kortlægge fremhærskende natursyn blandt de nævnte faggrupper og herpå udvikle metoder, der kan lette samarbejdet mellem parter med forskellige (divergerende) natursyn.

Undersøgelsen sker via en anonymiseret besvarelse af 1-3 spørgsmål omkring natur, dette vil typisk tage 5 minutter at besvare spørgsmålene. Det er op til dig selv om du vil besvare alle tre spørgsmål eller kun enkelte.

Når der er indsamlet tilstrækkeligt mange besvarelser fra de forskellige faggrupper, vil vi igen kontakte dig. Du vil denne gang blive bedt om at rangorden en række udsagn, der er fremkommet ved den første besvarelse, dette del af undersøgelsen tager 5-10 minutter.

For at deltage skal du benytte et af nedenstående links – første gang du deltager anbefaler vi at du registrer dig. Husk at formuler hvert svar med en tilhørende begrundelse, hvis du ønsker at begrunde et svar på flere måder, så skriv det samme svar flere gange, hver gang med en ny begrundelse. Besvar gerne spørgsmålet med så mange forskellige svar, du har lyst til – hver gang med en begrundelse

Nedenfor ser du de tre spørgsmål med tilhørende link, der passer til den faggruppe, som du ser dig som en del af.

 

Hvad er natur for dig?

begrund dit svar

Hvilken natur er vigtigst for dig?

begrund dit svar

Er noget natur mere betydningsfuldt end andet?

begrund dit svar

Offentlig naturmedarbejder – primært myndighedsopgaver

 

Offentlig naturmedarbejder – primært praktiske opgaver

 

Offentlig miljømedarbejder – primært myndighedsopgaver

 

Offentlig miljømedarbejder – primært praktiske opgaver

 

Privat ansatte rådgivere – primært på naturområdet

 

Privat ansatte rådgivere – primært på miljøområdet

 

Privat ansat naturmedarbejder – primært praktiske opgaver

 

Økologisk landmand

 

Konventionel landmand

 

Andet

 

Offentlig naturmedarbejder – primært myndighedsopgaver

 

Offentlig naturmedarbejder – primært praktiske opgaver

 

Offentlig miljømedarbejder – primært myndighedsopgaver

 

Offentlig miljømedarbejder – primært praktiske opgaver

 

Privat ansatte rådgivere – primært på naturområdet

 

Privat ansatte rådgivere – primært på miljøområdet

 

Privat ansat naturmedarbejder – primært praktiske opgaver

 

Økologisk landmand

 

Konventionel landmand

 

Andet

 

Offentlig naturmedarbejder – primært myndighedsopgaver

 

Offentlig naturmedarbejder – primært praktiske opgaver

 

Offentlig miljømedarbejder – primært myndighedsopgaver

 

Offentlig miljømedarbejder – primært praktiske opgaver

 

Privat ansatte rådgivere – primært på naturområdet

 

Privat ansatte rådgivere – primært på miljøområdet

 

Privat ansat naturmedarbejder – primært praktiske opgaver

 

Økologisk landmand

 

Konventionel landmand

 

Andet

 

 

 

Vælg et tema eller søg efter projekter