Mikrobiologisk projekt sætter fokus på identifikation af skimmelsvampe og bakterier

Skimmelsvampe og bakterier findes mange steder, både i naturen og i indeklimaet. I dette projekt isoleres og identificeres skimmelsvampe

Projektet beskæftiger sig med isolering og identifikation af mikroorganismer, enten med henblik på at karakterisere indeklimaproblemer, eller som et led i at udvikle nye produkter, hvor mikroorganismer indgår som en aktiv del af produktet.

Der er de seneste år kommet markant flere problemer med skimmelsvampe, både i forhold til nybyggede huse og skader som følge af øget mængde skybrud. Dette har givet en stor fokus på indeklimaproblemer forårsaget af skimmelsvampe, hvilket har resulteret i flere nystartede virksomheder inden for området.

Bakterieforekomsten i naturen er meget divers og indeholder en lang række bakterier, som har forskellige egenskaber, der kan være nyttige i udviklingen af en lang række komercielle produkter. En del af det mikrobiologiske projekt går derfor ud på at isolere hidtil ukendte bakterier fra naturen og identificere disse i laboratioriet. Samtidig har teknikkerne til at identificere både skimmelsvampe og bakterier bevæget sig fra klassiske test og morfologiske undersøgelser til højteknologiske metoder som PCR og DNA sekventering.

Dette bevirker at der på både laborant- og miljøteknologuddannelsen er behov for ny viden på disse områder for at sikre værdien af dem vi uddanner både nu og i fremtiden. Denne viden er ikke umiddelbart mulig at få alene ved opkvalificering af undervisere, da en stor del er praktisk viden, der kræver mange års erfaring, og som kun kan opnås gennem samarbejde med virksomheder.

Projektet vil kunne bidrage med konkret ny viden til uddannelserne inden for området, praksisnære projekter til de studerende i samarbejde med virksomheder samt forskningsrelaterede opgaver på områder, som virksomhederne har interesse i, men mangler ressourcer til at udføre.

Projektet ligger dermed i tråd med Cphbusiness strategi om at have samskabende læring med erhvervslivet og have fokus på fremtidens læring

Vælg et tema eller søg efter projekter