Vælg et tema eller søg efter projekter

Mikrobiologisk projekt sætter fokus på skimmelsvampeproblematikken.

Skimmelsvampe bliver i stigende grad et større og større problem for indeklimaet i både nybyggede huse og skader som følge af øget mængde skybrud.

Der er de seneste år kommet markant flere problemer med skimmelsvampe, både i forhold til nybyggede huse og skader som følge af øget mængde skybrud.

Dette har givet en stor fokus på indeklimaproblemer forårsaget af skimmelsvampe, hvilket har resulteret i flere nystartede virksomheder inden for området.

Samtidig har teknikkerne til at identificere både skimmelsvampe og bakterier bevæget sig fra klassiske test og morfologiske undersøgelser til højteknologiske metoder som PCR og DNA sekventering.

 

Dette bevirker at der på både laborant- og miljøteknologuddannelsen er behov for ny viden på disse områder for at sikre værdien af dem vi uddanner både nu og i fremtiden. Denne viden er ikke umiddelbart mulig at få alene ved opkvalificering af undervisere, da en stor del er praktisk viden, der kræver mange års erfaring, og som kun kan opnås gennem samarbejde med virksomheder.

 

Projektet vil kunne bidrage med konkret ny viden til uddannelserne inden for området, praksisnære projekter til de studerende i samarbejde med virksomheder samt forskningsrelaterede opgaver på områder, som virksomhederne har interesse i, men mangler ressourcer til at udføre.

 

Projektet ligger dermed i tråd med Cphbusiness strategi om at have samskabende læring med erhvervslivet og have fokus på fremtidens læring.