Hop til indhold

Ledelseskommunikation i digital kontekst

Forestillingen om ledelseskommunikation er ikke i resonans med den digitale virkelighed og det moderne kommunikative fagfelts ressourcer

Projektet udspringer af forstudiet Fagligt sammenspil mellem ledelse og kommunikation i en digital kontekst, der blev gennemført i efteråret 2021. Vedhæftet under vidensprodukter, er den afsluttende rapport fra forstudiet.

Projektet udspringer af observationer (via projektdeltagernes undervisning, konsulentarbejde samt deres erfaring inden for kommunikationsbranchen), der peger på at ledelseskommunikation i en kommunikationsfaglig kontekst og blandt ledere ofte anskues snævert som ikke-medieret interpersonel kommunikation. Ledelseskommunikation italesættes således ikke ud fra kommunikationsfaglighedens brede spektrum (masskommunikation, netværkskommunikation, digital kommunikation, SoMe-etik). Det udgør et problem i en digital verden, hvor lederens kommunikation og arbejdsopgaver præges af en stadig mere gennemgribende digitalisering, hvor virksomhedens kommunikationsaktiviteter i tiltagende grad flyttestil digitale platforme. Ledelseskommunikation er i teori og praksis ofte frakoblet fokus på ex IT-etik og/eller sociale medier, og det betyder manglende opmærksomhed om teknologiens værdiskabende ressourcer i forhold til intern kommunikation, Thought Leadership, interessentrelationer m.m. Denne problemstilling har vi formuleret i PLUS-artikel på K-Forum (se link under Vidensprodukter).

Problemformulering:
Hvordan kan der udvikles metoder for ledelseskommunikation i danske virksomheder (herunder SMV’er), som bidrager til forretningsmæssige mål og som er i tråd med de udfordringer og ressourcer som den digitale kommunikationsvirkelighed skaber?

Vælg et tema eller søg efter projekter