Ledelseskommunikation i digital kontekst

Forestillingen om ledelseskommunikation er ikke i resonans med den digitale virkelighed og det moderne kommunikative fagfelts ressourcer

Problemindkredsning:
Ledelse og kommunikation er forbundet i både 
ledelsesstudier (fra de tidlige metoder, der anskuede kommunikation som et ”blødt” element forbundet med lederens karisma, til nutidens mere videnskabelige tilgang, der inddrager elementer fra psykologi, neurologi, diskursteori mm.) og i 
ledelsespraksis (hvor digitale medier indebærer at dialogen med interessenter rykker tættere på ledelsen). 

 

Kommunikation beskrives ofte i forbindelse med ledelse som et strategisk værktøj, hvormed en leder kan motivere og sanktionere sine omgivelser. Denne tænkning af kommunikation udfordres imidlertid af virksomheders digitale og netværksorienterede virkelighed og de komplekse kommunikative problemstillinger, man som leder møder her.
 

Dette forstudie fokuserer på hvordan ledelseskommunikation italesættes som diskurs og metode i ledelseskontekst (litteratur, debatfora, dagspresse, undervisning, ledelsesstudier).

Præmissen er at den måde, hvorpå kommunikation begrebsliggøres, har betydning for, hvordan man tilgår ledelse i praksis og undervisning, og at en bred forståelse for kommunikationsfaglighed kan bidrage positivt til udøvelsen af ledelseskommunikation, ikke mindst i en digital kontekst. 

 

Problemstilling/tese: 

”Forestillingen om ledelseskommunikation er ikke i resonans med den digitale virkelighed og det moderne kommunikative fagfelts ressourcer”.
 

Forprojektet undersøger problemstillingens karakter og evt. omfang med henblik på skitsering af et hovedprojekt med følgende problemformulering: 

 

Problemformulering: 

Hvordan kan der udvikles metoder for ledelseskommunikation som er i tråd med den digitale kommunikationsvirkelighed og kommunikationsfaglighedens ressourcer?
 

 

Vælg et tema eller søg efter projekter