Ledelse i lyset af Corona

Ledelse i lyset af Corona

Research illustration

Jeg vil primært udføre kvalitative semistrukturerede interviews med ledere og mellemledere i Københavnske virksomheder i løbet af forårssemesteret 2021, og dette vil danne datagrundlaget for mit projekt.

Det er min ambition, at kaste et lys over hvordan disse har grebet de ledelsesmæssige opgaver og tilhørende udfordringer an som Corona har fordret, og herunder kaste lys over problematikker såsom ledelse på afstand, samt de digitale udfordringer og muligheder som Corona har affødt på ledelsesområdet.

Slutresultatet vil være et ’best practice’ vidensprodukt, som både kan gives tilbage til denne sektor, anvendes i undervisningen samt danne grundlagt for udviklingen af et efter- videreuddannelsesmodul der har fokus på ledelse i en kompleks og usikker verden.

Vælg et tema eller søg efter projekter