Hop til indhold

Ledelse i det fri

Når ledelsesarbejdet rykkes ud i det fri! -drivkræfter og barriere! - så virksomheder kan udnytte den viden, vi har i dag, om udearbejdets positive effekter

Forstudiet er et litteraturstudie, der har til formål at afdække eksisterende litteratur og viden inden for lederes udearbejde – herunder drivkræfter og barriere for dette – og dermed afdække, om der eksisterer et videnshul.

Derudover er formålet at afprøve dataindsamlingsmetoder og at indsamle viden, der understøtter projektet fremadrettet.

Vælg et tema eller søg efter projekter