Hop til indhold

KEA i KEA – Knowledge, Entrepreneurship and Action

Hvordan fremmes viden og kompetencer til at arbejde med entreprenørskab i undervisningen?

Formålet med dette projekt har været at give alle undervisere på Københavns Erhvervsakademi (KEA) et kompetenceløft i forhold til at arbejde med entreprenørskab som undervisningsfaglighed. Både blandt de undervisere, der allerede i deres hverdag arbejder med entreprenørskab og de undervisere, der ikke tidligere har beskæftiget sig med emnet.

Projektet har således forsøgt at etablere et fælles sprog og en fælles forståelse for entreprenørskab blandt alle undervisere, på tværs af uddannelser og som supplement til undervisernes egen konkrete faglighed, for herigennem at skabe grobund for en entreprenant kultur på KEA.

På denne baggrund udviklede Forsknings- og Innovationscenteret på KEA i 2012 et kompetenceudviklingsforløb bestående af oplæg, workshops og en afsluttende konference, som efterfølgende i foråret 2013 blev udrullet over hele KEA.

Resultatet har været, at alle undervisere på KEA er blevet tilbudt kompetenceudvikling indenfor entreprenørskab og har arbejdet med entreprenørskab i forhold til egen faglighed. Derudover har projektet muliggjort, at undervisere med interesse for entreprenørskab har mødt hinanden på tværs af uddannelser og har kunne skabe fælles netværk.

Entreprenørskabsforløbet blev afrundet med konferencen ‘Entreprenørskab som undervisningsfaglighed’ den 20. november 2013 med 115 både interne og eksterne deltagere. Konferencen var bygget op omkring nogle centrale fælles oplæg, samt 7 workshops, hvor der blev præsenteret konkrete værktøjer, som underviserne kunne lade sig inspirere af eller tage med hjem og integrere i deres egen undervisning. Konferencen bød både på interne og eksterne oplægsholdere og workshopledere.

I forbindelse med konferencen blev publikationen ‘Entreprenørskab som undervisningsfaglighed’ trykt, hvor en række konkrete undervisningsforløb om entreprenørskab blev præsenteret (publikationen er tilknyttet som videnprodukt).

KEA fik bevilget penge til projektet fra Fonden for Entreprenørskab.

Vælg et tema eller søg efter projekter