Hop til indhold

Innovativ Produktions Region (InProReg) – cross-border konkurrencedygtighed inden for fremstilling gennem udvikling og anvendelse af moderne produktionsteknologi

LETS FIND SOLUTIONS

Den tysk-danske grænseregion har over de seneste år oplevet en tendens til udflytning af arbejdspladser i den traditionelle fremstillingsindustri. Imidlertid er der udsigt til, at den regionale konkurrencedygtighed inden for produktion kan opretholdes gennem nye produktionssystemer og ændrede tilgange til styring af forsyningskæderne. På denne baggrund er det overordnede formål med InProReg projektet at fastholde og videreudvikle innovativ og konkurrencedygtig produktion i den tysk-danske grænseoverskridende region, især i små og mellemstore virksomheder. Dette opnås ved at styrke moderne automatiserede produktionssystemer og innovative tilgange til produktudvikling.

Gennem et regionalt tværsektorielt platformsskabende projektinitiativ vedrørende innovativ produktion, skaber InProReg et stærkere grundlag for tysk-dansk produktion inden for energi, fødevarer, velfærdsteknologi, osv. I forbindelse hermed er projektet struktureret i to dele, med følgende specifikke mål:

  • Opbygge viden om innovativ produktion: udvikle anvendelsesorienterede koncepter til adaptive, ressourceeffektive og automatiserede produktionssystemer; fastlægge modeller for innovativ produktudvikling; analysere positionen for tysk-dansk produktion
  • Understøtte forretningsudvikling inden for grænseoverskridende produktion: forbedre kompetencegrundlaget inden for produktion; udvikle innovative teknologidemonstratorer; facilitere innovationsprojekter; skabe netværks- og klyngeaktiviteterHovedresultaterne i InProReg projektet bliver skabt med fokus på behovet hos især små og mellemstore virksomheder og omfatter:
  • Et grænseoverskridende netværk til anvendelsesorienteret erhvervsfaglig såvel som højere uddannelse og træning
  • Forbedret forskningsbaseret og anvendelsesorienteret viden om innovativ fremstilling
  • Demonstratorer af innovative fremstillingsteknologier
  • Tværsektorielle netværksaktiviteter der fokuserer på produktion
  • Nye innovationsprojekter

Vælg et tema eller søg efter projekter